Blog

  • Összes törlése

„Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Isten...

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként.”

„Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: „Ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy...

A Magyar Református Szeretetszolgálat Vakmissziójának tagjai A fehér bot napja alkalmából gyűltek össze.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” Zsolt 62,6 Csend. Valakinek áldás, másoknak áldatlan állapot. Valaki keresi a csendet az életében, megint más...