Heti útravaló- 23. hét

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.” 1Jn 1,2

János bizonyságtétele nem üres szóbeszéden alapszik. Nem mendemondákra épít, nem félinformációkra, hanem arról szól, arról tesz bizonyságot, amit saját maga is megtapasztalt. Miért olyan fontos ezt tisztázni? Azért, hogy minden kétséget kizárjon afelől, hogy az evangélium, amit hirdetnek arról a Jézus Krisztusról szól, aki az élet forrása, maga az élet. Ő nyitotta meg az ember számára az örök élet felé vezető ösvényt. Ő az, aki képes megújítani az ember életét. Sőt, Ő az, akin keresztül az ember megtapasztalhatja azt az életet, amit az Atya nekünk szánt, amit nekünk elkészített.

Micsoda az élet? Az élet növekedés. A Krisztusban való élet növekedés szeretetben, kegyelemben, békességben. Milyen sokszor keressük ezek forrását! Mennyire vágyunk arra, hogy békességünk legyen, hogy szeretetben meggazdagodjunk, hogy elfogadjanak! Jézus Krisztusban ezt az életet nyerhetjük el.

Hol van ma ez az élet? A ma emberének elég határozott elképzelése van arról milyen életet szeretne. Birtokolni. Birtokolni minél több mindent, mintha ez jelentené a gazdagságot. Drága autó, drága ház, drága mindennapok. Szórakozás, nyaralás, carpe diem. És miért vágyunk mindezekre? Mert ezt látjuk a televízióban, a YouTube-on, a TikTokon. Jézus azonban egy egészen más gazdagságot kínál fel, és ez a gazdagság felülír minden földi gazdagságot. A kegyelemben, szeretetben való gazdagság valódi örömmel tölt el. Hol látható ez az élet, hol találkozhatunk vele? Azon hitvallók, bizonyságtevők életében, kik már elfogadták azt az életet, amit Krisztus kínál. Ma is vannak olyan bizonyságtevők gyülekezetinkben, kik a saját életükkel adnak hálát Istennek az Ő kegyelméért. Ők a látható jelei annak, hogy az az élet, amiről János is bizonyságot tesz, ma is jelen van, itt él köztünk a 21. században is.

Jézus Krisztus ezt az életet számodra is elkészítette.

Elfogadod?