Heti útravaló- 11. hét

„Péter azonban ismét tagadta: „Ember, nem tudom, mit beszélsz.” Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas.” Lk 22,60

Eszembe jutnak szép református énekünk sorai: „Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem.” Olyan könnyű azt gondolnunk magunkról, hogy valamiben erősek vagyunk, egészen addig, amig meg nem próbáltatunk. Péter, amikor Jézus előtt fogadkozott, hogy soha, semmilyen körülmények között sem tagadja meg mesterét, a pillanat hevében talán komolyan el is hitte, hogy ő ilyet soha nem tenne. De amikor próbára lett téve a hite, még a hűség egy apró jelét sem mutatta. Pedig úgy igazán nem is volt sarokba állítva, nem katonák vallatták fegyverrel a kezükben, nem bíróság előtt kellett vallania, csupán az utca embere tett róla ténymegállapítást: „Te is vele voltál.” A kevés nyomás elég volt ahhoz, hogy megtagadja Mesterét, Jézust.

Minden keresztyén hívő életében ugyancsak hatalmas kérdés, hogy meddig ér a mi hitünk. Mekkora nyomásnak kellene kitéve lennünk, hogy mi is egyszerű nyugodtsággal azt mondjuk: „Nem ismerem Őt!” Mennyire vagyunk erősek? Talán meg sem gondolnánk, hogy mennyi olyan hétköznapi helyzet adódhat, ahol bizony bizonyságot kell tennünk Krisztus mellett. Kezdve emberi kapcsolatainkkal. Meg tudok-e bocsátani? Tudok-e szeretettel másokhoz odafordulni? Vezetés közben, mikor bevág valaki elénk, tudok-e béketűrő maradni, avagy elkezdek cifrán szitkozódni? Minden egyes hasonló döntéshelyzet egy-egy apró próbatétel, ahol megmérettetik a hitünk és elválik, tudunk „krisztusi” döntést hozni.

A böjt egy nagyszerű alkalom arra, hogy önvizsgálatot tartsunk, eltöprengjünk azon, hogy egy-egy ilyen próbatételnél vajon mi hogyan cselekednénk? Persze szimpla töprengéssel nem biztos, hogy sokra haladnánk.

Önvizsgálatunkat is kezdjük Krisztushoz való odafordulással. Önvizsgálatunkat kövesse bűnbánattartás, bűnbánattartásunkat pedig az az alázat, hogy egyedül Krisztus tud bennünket tanítványokká, olyan követőkké/követekké formálni, akik valóban az Ő kegyelmét és szeretetét hordozzák/sugározzák.