Heti útravaló- 10. hét

„Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen, dicsőíti.” Péld 14,31

Érdemes újra és újra elővenni, tanulmányozni a Példabeszédek könyvét, hiszen olyan örökérvényű igazságokat fogalmaz meg, amik mind a mai napig helytállóak. Mai igénkben a felebarát iránt tanúsított könyörületet (valamint annak hiányát) új szintre emeli. Egyenesen az hangzik el, hogy aki a rászorulón nem tud megkönyörülni, aki elnyomja a nincstelent, tehát a segítség helyett még plusz terheket is ró rá, kihasználja, átveri, élősködik rajta, az egyenesen Istent gyalázza. Itt tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy elítélendő az, ha valaki a nincsteleneken élősködik, hanem arról, hogy aki ilyet tesz, az nem csak embertársa ellen, hanem egyenesen Isten ellen vétkezik. Ebből az igéből is kristálytisztán kihallik, hogy a diakónia sokkal több, mint az embereknek nyújtott segítségadás. A diakónia és minden, ami ebben van Istent dicsőíti, Istent magasztalja. A felebarátom megsegítése nem a jóindulatú emberek kitalációja, hanem Istentől származó parancs, utasítás. Az Isten iránt tanúsított szeretet elválaszthatatlan a felebarát szeretetétől, hiszen hogyan szerethetné valaki Istent, ha a felebarátját gyűlöli, megveti, kihasználja.

Szoros összhang fedezhető fel mai igénk és Ézsaiás szavai között, ki az elnyomottak felszabadítását, a nincstelenek megsegítését összekapcsolja magával a böjttel. A böjtben, mikor az ember igyekszik magától megvonni valamit, mikor valamiben kevesebb szeretne lenni, talán még nagyobb empátiával tud azok felé is fordulni, kiknek élete szüntelen lemondásokkal van tele.

A Könyörülő Isten bennünket is arra buzdít, hogy könyörületesek legyünk egymással, vegyük észre azokat, akiket mások elnyomnak, legyünk irgalmasok rászoruló felebarátaink iránt, hiszen Isten az Ő irgalmát már megmutatta Fiában, Jézus Krisztusban, akit odaadott bűneinkért, hogy nekünk örök életünk legyen!

A másokon való segítségnyújtás nem szimplán jóindulatú emberi gyakorlat, hanem Istent magasztaló, dicsőítő tett!