A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (MRSZA) az orosz-ukrán háború kezdete óta aktívan részt vesz a háború elől menekülő menekültek közösségeinek életének megsegítésében. A vészhelyzetre adott azonnali válaszlépésekkel, többek között, azonnali támogatásokkal, adományok nyújtásával, valamint komplex integrációs program biztosításával támogattuk és kívánjuk a továbbiakban is támogatni a menekülteket, illetve a menekült közösségeket. Támogatóink és együttműködő partnereink segítségével, úgymint a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete), a Christian Aid és az ACT Alliance, menekültekért végzett szolgálatunk egyik elemeként, ezen pályázat keretében, olyan az Ukrajnából érkezett/ ukrajnai menekültek közösségét helyzetét javítani és támogatni szándékozó közösségi kezdeményezések megvalósulását szeretnénk elősegíteni, melyek közvetlenül a menekültközösség tagjaitól és/vagy a menekülteket befogadó és segítő közösségektől érkezik. Befogadó közösségnek tekintjük azokat a közösségeket, gyülekezeteket és szervezetek, melyek a háború kitörése óta aktívan részt vettek és tevékenységükkel hozzájárultak a menekült közösségek megsegítéséhez, valamint jelenleg is végeznek ilyen irányú tevékenységet, továbbá konkrét jövőbeni elképzelésekkel rendelkeznek a menekült közösségek támogatását illetően. Jelen pályázati lehetőség a Magyarországon található közösségek számára kerül kiírásra, míg ezzel párhuzamosan a Kárpátaljai Református Egyházkerület szervezésében Ukrajnában is elérhetővé válik az ott élő közösségek számára.

A pályázati kiírás az SCLR (Survivor and Community-led Response) támogatási módszertan alapján került megfogalmazásra, melynek lényegi eleme, hogy közvetlenül a krízis helyzetben érintett szereplők kezdeményezéseit karolja fel. 

„A krízis helyzetbe került közösségek azok, akik elsőként és sokszor a leginkább hatékony módon reagálnak javaslataikkal és cselekedeteikkel az előállt helyzetre.”

A pályázók tevékenységükkel hozzájárulnak a krízis helyzetet átélő közösségből származó kezdeményezések megvalósításához, megragadva a bennük rejlő lehetőségeket, hogy a leginkább fajsúlyos kérdésekre adhassanak hathatós válaszokat, mindeközben építve és megerősítve a közösséget, ezáltal támogatva azok újjá szerveződését és elindítva a krízis helyzetből fakadó megélések hosszabb távú átkeretezését. Ennek eredményeként mind fizikai formában (életminőség javítása) mind az egyéni és közösségben rejlő lehetőségek megtapasztalása által hozzájárul a közösségek krízishelyzetből való felépülésének elindításához.

Beadási határidő: 2023.05.03.