Heti útravaló- 35. hét

„Törekedjetek a szeretetre…”
1Kor 14,1a

A korinthusi gyülekezet tagjait igen foglalkoztatta a lelki ajándékok kérdése. Közülük is kiemelt figyelmet fordítottak a nyelveken való szólás ajándékára. Pál apostol ez alkalommal is igyekszik a gyülekezet figyelmét az igazán fontos dolgokra irányítani. Mind arra, ami nem csak a magunk lelki épüléséhez, hitbeli növekedéséhez vezethet, hanem mások, a gyülekezet épüléséhez is. Egyfajta fontossági sorrendet állít elénk az apostol. Azt írja, hogy mielőtt a lelki ajándékokra vágynánk, törekedjünk a szeretetre. Mindennek ez az alapja! Természetesen ezzel nem azt vallja, hogy a lelki ajándékokat félvállról kell vennünk, vagy ne lennének fontosak. Sőt, mint Istentől származó ajándékok különösen is becsesek számunkra! De mielőtt ezekért könyörögnénk, elkerülhetetlen, hogy ne teljünk el szeretettel.

Fontos üzenet ez számunkra is! Az ember oly sok mindenre vágyik. Földi és lelki javakra egyaránt. Azonban sokszor megfeledkezünk arról a legalapvetőbb dologról, amire minden egyes ember annyira vágyik: ez a szeretet. Hogy szeretet fogadókká és szeretet adókká váljunk. „Törekedjetek szeretetre…” Sokszor nem magától értetődő, hogy a szeretet az első, amiről mások előtt bizonyságot kell tennünk. Még egy idegennel való kapcsolatfelvétel is lehet szeretetteljes. A szeretet nyelve az a kommunikációs csatorna, amin keresztül leomlanak a mások előtt felhúzott falak, amik az önzés, irigység, előítéletek tégláiból lettek felépítve. A szeretet ledönti ezeket a falakat! Mert a valódi szeretet Krisztustól származik, hiszen Ő maga a szeretet, amivel az Atya közelít felénk. Mindenekelőtt ezt a szeretetet kell meglelnünk, ezt a szeretetet kell a szívünkbe fogadnunk, hogy ne csak a hozzánk közelállókhoz, de még a számunkra idegenekkel szemben is őszinte szeretettel tudjunk viseltetni. Akár az utcán, akár a buszon, vagy akár egy bankban is…

Törekedjetek a szeretetre… Ez a krisztusi szeretet annyi csodának lehet a forrása! Hiszen ez a szeretet nem csak összeköt, de egyúttal bátorít, erősít, vigasztal. A mai vasárnapon azokért adunk hálát és azokért imádkozunk, akik a telefonkészülékeken keresztül végeznek lelkigondozói szolgálatot. Szolgálatuk valódi szeretetszolgálat!

Hála legyen értük!