Válaszút program

 

Jelen projektünk célja, hogy lépésről-lépésre 7. osztálytól az iskola és szakmaválasztáson át, az érettségi megszerzéséig majd a felsőoktatásba illetve munkaerő-piacon történő elhelyezkedésig végig kísérjünk legalább 120 diákot, úgy hogy, folyamatos támogatást adunk az iskolai előre haladáshoz, a család nehézségeinek kezeléséhez, az önismeret fejlődéséhez, a kortárs kapcsolatokban való eligazodáshoz, az egészségmegőrzéséhez és a gazdaságilag önálló élet megtervezéséhez és megvalósításához.

A megvalósításnak 4 beavatkozási területe/pillére lesz: mentálhigiénés-egészségügyi; oktatási; szociális és pályaorientációs foglalkozások is részét képezik a kijelölt programnak. A szakmai programokat úgy dolgoztuk ki, hogy azok valós segítséget és támogatást nyújtsanak a halmozottan hátrányos helyzetű iskolásoknak és családjaiknak.

Az életpályamodell egy biztonságos útvonalterv, mely végig vezeti a fiatalt azok között a külső és belső akadályok között, melyek gátjai lehetnek az iskolai eredményességnek, a készség és képesség alapú pályaválasztásnak, valamint a munkaerő-piacon történő érvényesülésnek.