Válaszút program zárótanulmány II.

„Válaszút – Komplex digitális program a sikeres életpályáért” című, EFOP-5.2.1-17-2017-00011 számú program során 2018 és 2019 őszétől két hullámban 7. osztály elejétől 10. osztály végéig összesen 120 hátrányos helyzetű tanuló kapott folyamatos (mentálhigiénés, oktatási, szociális, pályaorientációs) támogatást és vett részt innovatív digitális programokban Ózdon. A program végig kísérte a részvevőket az általános iskola utolsó évein, segített a középiskola-választásban és aztán az első középiskolai években is.

Eredményeink közül több is utal olyan változásokra, amelyek összhangban vannak a program céljaival:

A felmérésbe bekerült, programból lemorzsolódott diákok sokkal nagyobb arányban estek ki a középfokú oktatásból, mint akik folytatták a programot. Ez arra utal, hogy a programban maradás segítheti az oktatásban való bennmaradást is. 28 százalékponttal nagyobb annak a valószínűsége, hogy a program végén középiskolában tanul valaki, ha részt vett a programban Az, hogy valaki kiesett a programból, körülbelül 47 százalékkal növeli annak esélyét, hogy a középiskolából is lemorzsolódik.

Hatodikos korukhoz képest a legnagyobb változás abban érzik a fiatalok, hogy új élmények érték őket (új emberekkel, barátokkal találkoztak, új dolgokat tanultak). Ezt lehet úgy értelmezni, hogy nyitottabbak a lettek az újdonságokra.

A program hatott a jövőkép egyes elemeire. Akik bent tudtak maradni a középiskolában, azok magasabb végzettség megszerzését tűzték ki maguk elé a program végén, mint azt hetedikes korukban gondolták.

A válaszutas fiatalok tanulmányi eredménye a vizsgált kontroll csoport tanulmányi eredményeihez képest a középiskola éveiben 15-13 és az utolsó évben 18%-kal volt jobb.

Az e-mentorálás hatásai között elsősorban a fiataloknál a szocializációs és motivációs és annak integrációs szerepét emelhetjük ki, de számos fiatalnál figyelhető meg tanulmányi eredmény növekedés ill. évismétlés elkerülése. A diákok többsége a mentorálást a program egyik legfontosabb részeként élte meg. A köztes adatfelvétel idején, amikor még valamennyi diák részt vett a mentorálásban, a válaszadó diákok 18%-ának nagyon fontos, 65%-ának pedig fontos volt a program ezen eleme.

 

Az e-mentorok esetében is megállapíthatjuk, hogy legtöbben a mentorálásában lehetőséget láttak a saját fejlődésükre és új tapasztalatok szerzésére is.

A digitális kompetenciájuk fejlődött a fiataloknak, a Covid idején ők és a testvéreik a program által biztosított eszközök és internet segítségével zökkenőmentesen vették az online tanulás okozta nehézségeket. Az e-mentorok a legfontosabb segítséget jelentették az iskolák bezárását követően. A robotika és 3D tervezés során olyan ismeretekhez jutottak, melyek esetlegesen jó alapot adnak számukra egy-egy üzemi robot programozásához.

Ezek a jellemzők befolyásolják az állam adott életúton lévő személlyel kapcsolatos bevételeit és kiadásait. Egy átlagos személy adottságait figyelembe véve bizonyos valószínűséggel kerül egyes életutakra attól függően, hogy milyen végzettséget tud megszerezni. A program eredményeink szerint éppen ezt a valószínűséget változtatja meg. Ez alapján roma férfiak esetében 47 százalékról 19 százalékra csökkenne annak valószínűsége, hogy csak általános iskolai végzettséggel kell boldogulnia életben, roma nők esetében ez a valószínűség 46 százalékról 18 százalékra csökken Feltételezve, hogy ez a különbség végzésig/érettségiszerzésig megmarad – és figyelembe véve a középiskolatípusokat –, úgy számolunk, hogy 15,5 százalékponttal emelkedik a szakma szerzésének valószínűsége és 12,5 százalékponttal emelkedik annak az esélye, hogy érettségit szereznek a programban résztvevő fiatalok. Ezeken az életutakon jobbak a fizetések, nagyobb arányban dolgoznak emberek, jobb az egészségügyi állapotuk, ami emeli a hozzájuk kapcsolódó állami bevételeket és csökkenti és megváltoztatja az időbeli szerkezetét a kiadásoknak.