Program keretében végzett kutatás

Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központtal, mint stratégiai partnerrel dolgozunk együtt a projekt során.  A kezdetektől fogva együtt dolgoztuk ki a kutatás részleteit. Első lépésként a Hétfa munkatársai készítették el az elemzést arról, hogy az ózdi térségben mely iskolák vonhatóak be a pilot programba. Meghatározták melyek a kontroll csoport iskolái és kidolgoztuk a szakmai alapokra épülő adatgyűjtést. A kérdőív összeállítást egy aktív közös gondolkodás (brain storming) előzte meg.

Az októberi műhelymunka során a kérdőívek kiértékelésének eredményeit, tanulságait osztották meg a projekt munkatársakkal. A továbbiakban közös gondolkodás kezdődött arról, hogyan szólítsuk meg a kontroll csoport tagjait. Melyek azok az eszközök, módszerek, amelyekkel motiválttá tudjuk tenni az iskolákat, a szülőket, a gyerekeket egy tudományos kutatásban való részvételére.

Összességébe ettől a tevékenységünktől azt várjuk, hogy segít bennünket a szakmai tervünk fejlesztésében.