Műhelymunka szociális mentorok részére

Műhelymunka a szociális mentoroknak a szakmai vezetővel. Az adminisztráció nemcsak a projekt elszámolhatósága miatt fontos, hanem az alapműködésünkhöz is kifejezetten fontos. Multidiszciplináris team-ben dolgozunk, ráadásul minezt több telephelyen tesszük egymástól, esetenként, több száz kilométer távolságra. Az egyeztetés a projektben használt dokumentációk formai és tartalmi megjelenéséről szólt és az alábbi területeket, témákat érintette:

  • Az együttműködési megállapodás kiegészítésre került, mely tartalmazza a szociális mentorok feladatait, az adatvédelmi törtvény által szabályozott kiegészítéseket.
  • Együttműködési megállapodás lesz kötve egy család részére, mely a projekt további szakmai területeinek elvárásaival, illetve feladataival kiegészítésekre kerül a későbbiekben.
  • Közös átnézésre került az esetnapló, cselekvési terv.
  • Az együttműködési napló bővítésre került.
  • Az adatfelvételi lapot kiegészítettük a háztartás nem kiskorú tagjainak adatfelvételi igényével is.
  • Egy rövidebb kivonatot készítettünk magáról a pályázatról, mely röviden ismerteti a pályázat lényegét.