Lehetőséget teremtünk a párbeszédre roma és nem roma fiatalok között

Célunk, hogy csökkentsük a társadalomban a romákkal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket, hogy mindannyian egy befogadóbb és nyitottabb világban élhessünk.

Az elfogadás hiánya leggyakrabban az ismeretek hiányából ered. Magyarországon a cigányellenes emberek jelentős része nem is igazán ismeri azokat, akiket elutasít. Az Uccu általános és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget a találkozásra és a beszélgetésre roma fiatalokkal.

A tapasztalatunk az, hogy a sztereotípiák amik a magyarországi cigányságot illetik, nem csak a társadalom, nem roma szármázású emberek irányából tapasztalható, hanem a romák is sztereotipizálják sok esetben saját magukat. Ennek oka, az általános tájékozatlanság és ismereteik hiányos mivolta. A sztereotípiák, legyenek azok negatívak, vagy pozitívak, lekeretezik egy társadalmi csoport mozgásterét. Az individuum jelentősége elvész, értéktelenné válik. A magyarországi cigányság jelentős részének evidencia a sztereotípiák által meghatározott viselkedés, gondolkodás. Az roma etnikumhoz és identitáshoz társított előítéletek, meghatározzák a többségi társadalom hozzáállását. Sok esetben negatív tartalmak kommunikálásához használják a „cigány” jelzőt. Pl.: ’cigány az aki úgy él”, „ez cigánymunka”, „cigányútra ment”

Épp ezért, a foglalkozásink, relevánsak a roma fiatalok számára is.

A foglalkozás során, informális oktatási módszerek alkalmazásával adjuk át tapasztalati tudásunkat, ismereteinket. Játékos, interaktív foglalkozás során adunk át ismereteket és cáfoljuk meg az általuk evidenciaként elkönyvelt sztereotípiákat.

Az ózdi foglalkozásról:

A foglalkozás „ice break” játékokkal kezdődött, ahol az addig feszengő fiatalok, elkezdtek oldódni és láthatják, hogy ez nem egy frontális előadás lesz. Minden alkalommal körben ülünk és annyi szék van a körben, ahány részt vevő van.

A játék után körkérdésekkel kezdtünk. „ki a cigány?” „mitől cigány valaki?”

Már itt előjönnek a személyes negatív előítéletek. Pl.: a cigányok szegények, szegényes ruhákban járnak, barna bőrük van, barna szemük van, „úgy” viselkednek stb.

Ezek megbeszélése után következett a „képes” játék. Itt képeket osztottam ki, melyeken az arcok ki vannak takarva. Kérdés: szerintetek milyen származású személy, vagy személyek láthatók a fotókon? Itt nagyon megoszlottak a vélemények, viták generálódtak. A végén, meglepetés volt az eredmény sokak számára, a leleplezés után.

Ezután képzeletbeli véleményvonalat állítottunk. Sztereotípiákat állítottam és minden részt vevőnek el kellett helyezkednie aszerint, hogy mennyire ért egyet az állatással. Mindenkit megkértem, indokolja meg a döntését, álláspontját. Nagyszerű viták voltak.

Majd a végén zárókör, visszajelzések.