A szegénységből ott lehet kiemelkedni, ahol a jó oktatás, a társadalmi morálra való nevelés megvalósul. Ezért határozta el a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy adománygyűjtő kampányt szervez hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatására. Az Egy cseppnyi szeretet elnevezésű kampányhoz Wolf Kati is csatlakozott. Az ő adományával együtt több mint 2 millió forinttal támogathatják a rászorulókat, hogy az anyagi körülmények ne jelentsenek akadályt a tehetséges, de szegény gyermekek számára.

Szilasi Viktória oktatási szakember – a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kolégium tanára – elmondta, hogy nagy hátrányt szenvednek az iskolában azok a gyerekek, akiknek az egyszerű taneszközök beszerzése is gondot okoz. Ma már rengeteg eszköz áll a tanulók rendelkezésére az információszerzéshez. Az internet, az interaktív kiállítások vagy a drágábbnál drágább könyvek mind nagyon hasznosak lehetnek, azonban sajnos egyre kevesebben tudják ezeket megfizetni. „Az étkezési támogatottak köréből kivették a gyermeküket egyedül nevelő szülőket. Meglátásunk szerint pedig szükség lenne az ő támogatásukra is. Ezt viszont az iskola vagy az iskolát támogató alapítvány szűkös keretéből tudjuk csak megoldani vagy különböző szervezetek támogatásával” – mondta Szilasi Viktória. „Korgó gyomorral iskolába járni, villany nélküli szobában tanulni, pihenni ott, ahol egy ágyon többen osztoznak, nem könnyű. Az ilyen körülmények közt élő gyermekeken szeretnénk az összegyűlt adománnyal segíteni” – emelte ki Osgyán Dániel, a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársa.