A megvalósítani kívánt modellprogram általános célkitűzése a cigándi járásban tapasztalható leszakadás fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek szintetizálása a helyi közösségek fejlesztésével. Továbbá a járásban élő lakosság életesélyeinek, életminőségének javítása, kapacitáshiányos, alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével, szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolódásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

A projekt során megvalósuló diagnózis alapján terveink szerint további valós igényekhez kapcsolódó programokat terveztünk a hiányzó szociális szolgáltatások vonatkozásában.

A járásban két Jelenlét pontot hozunk létre, Ricsén és Bodroghalmon. A Jelenlét pontokon és a járásban lévő 14 településen az alábbi szolgáltatásokat, tevékenységeket valósítjuk meg: baba-mama klub, babaváró foglalkozás, főzőklub, Bokréta program, Meseköz-program, ugráló vár, eszközkölcsönző, bábcsoportok foglalkozása, buszszolgáltatás, szakemberek képzése, stb..

A projektbe bevontuk a térségben dolgozó szakembereket is, például védőnőt és pedagógusokat.

Októberben indult a két baba-mama foglalkozásunk Semjénben és Bodroghalmon a védőnő vezetésével. Ezt a szolgáltatást havi egy alkalommal vehetik igénybe a kismamák, anyák. Megtartottuk a Bokréta programunkat Dámócon, melynek keretében fodrász és kozmetikus szolgáltatást vehettek igénybe a hölgyek. Ennek folytatásaként novemberben ruhavásárlásban részesülnek, majd decemberben részt vesznek egy kommunikációs tréningen.

A „Meseköz”-programmal folyamatosan jelen vagyunk a térségi óvodákban, ugyanígy az ugráló várral is. Novemberben megalakult a két bábcsoport, Ricsén és Pácinban az iskolában, szintén külsős szakemberek vezetésével. A csoportok havi két alkalommal készülnek a bábelőadásra, maguk készítve a bábokat is. Két főzőklub óvodákban kezdte meg a működését – Zemplénagárdon és Révleányváron -, ahol a tevékenységekbe bekapcsolódnak az anyák is. Az óvodáknak 5 hónapon keresztül biztosítjuk ezt a szolgáltatást havi egy alkalommal.

A nehéz helyzetben élő családokat természetbeni támogatásban tudjuk részesíteni. Eddig beérkezett kérelmek a téli tüzelő vásárlására irányultak.

A buszszolgáltatásunk lehetővé teszi a családoknak és a gyerekeknek, hogy olyan közösségi programokon vehessenek részt, melyeken eddig nem volt lehetőségük a közösségi közlekedés miatt. Így a más településen élő és más településre járó óvodások bekapcsolódhattak az Idősek napja programba és szerepelhetnek a karácsonyi műsorban is.

Igyekszünk minden településre eljutni az adott hónapban és egyenletesen nyújtani a szolgáltatásainkat.

A szakemberek számára tervezett képzések közül kettőt megtartottunk. Facilitátor képzésen 12 fő vett részt. A mediátor képzésünknek köszönhetően 13 mediátor kezdi meg hamarosan munkáját a térségben.

Törekszünk az együttműködésre, számos közös programunk volt más projektekkel.

A programjaink révén eddig kb. 430 lakossal kerültünk kapcsolatba.

A projektünk keretében pilot programként jelenik meg az intenzív családmegtartó program, ezzel a folyamatos és rendszeres szolgáltatásunkkal a hátrányos helyzetű, krízisben lévő családokat segítjük.