A 2013-ban indult program a gyülekezetek lelki akadálymentesítését célozza meg. Szakértő mentorok segítik a közösségeket abban, hogy az érzékenyítés, nyitottá válás útján elindulhassanak, majd különböző programok és alkalmak bevezetésével közelebb kerülhessen egymáshoz egészséges és fogyatékossággal élő gyülekezeti tag. A gyülekezetépítésnek is fontos eszköze ez a folyamat.

Ahol helyi szociális intézmények is megtalálhatóak, ott a gyülekezetek annak ellátottjait is próbálják bevonni a gyülekezeti életbe. Fontos cél, hogy egymás jobb megismerése révén a közösség is épüljön, és minden ember aktív szolgálóvá válhasson.

A mentorok a kétéves program vége felé közeledve egyre inkább elengedik a gyülekezetek kezét, hogy önállóan is képesek legyenek tovább haladni a megkezdett úton. A munkát segítő mentorok a következő szakemberek: Bartókné Luthár Barbara, Bíró Anikó, Bozsoki-Sólyom Eszter, Dr. Fruttus István Levente, Finta Margit Szilvia, Papp Anita.

Hat gyülekezet fejezte be 2015. év végén a kétéves programot, akik egy emléklapot kaptak a részvételért: Legyesbénye, Miskolc-Tetemvár, Öcsöd, Solt, Székesfehérvár, Tornyospálca. Ők a találkozón lehetőséget kaptak arra, hogy bővebben is beszámoljanak az elért eredményeikről, és arról, hogyan él majd tovább a kezdeményezés gyülekezeteikben. A beszámolók után a már programban lévő és az újonnan bekapcsolódó gyülekeztek képviselői beszélgettek egymással, a „régiek” tapasztalataikkal, javaslataikkal bátorították az „újakat”.

Továbbra is a programban lévő gyülekezetek: Bekecs, Budapest-Csepel, Kisvarsány, Kőröshegy, Mezőcsát, Pákozd, Szikszó, Tiszakerecseny.

A résztvevő gyülekezetek számtalan módon indultak el az érzékenyítés útján, és vonták be a gyülekezetbe a fogyatékos testvéreket. A kisvarsányiak más tevékenységeik mellett zarándoklatot szerveztek, Edit Piaf estet tartottak. A Mezőcsátiak alkotókört működtetnek a fogyatékos testvérek integrálásával. Kőröshegyen és Székesfehérváron Tolerancia napi rendezvényeket szerveztek, a miskolciak rendszeres diakóniai délutánt tartanak. És mindez csak néhány példa a számtalan különleges kezdeményezés közül, melyeket egymással is megosztottak a résztvevők.

2016-ban a következő négy gyülekezet kezdi el a programot: a Móri-, az Enyingi-, a Látrányi és a Ságvári Református Egyházközségek. Az ő munkájukra is Isten áldását kérjük, hogy jó gyakorlataikat és kezdeményezéseiket is tovább lehessen majd adni újabb gyülekezeteknek.

A témával kapcsolatos anyagokat a szeretethalo.hu oldalon a „Hasznos” menüponton belül az „Akadálymentesítés” címre kattintva találnak az érdeklődők.