Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2024. június 3-án Nagyváradon. A cél, hogy a jövőben szervezett keretek között tudják támogatni és előmozdítani a határon túli missziói szolgálatot, és az alapítványon keresztül hatékonyan tudják segíteni a Partiumban élő testvérek a kárpátaljai magyarságot.

A közel húsz éve alapított Magyar Református Szeretetszolgálat életében a kezdetek óta kiemelt szerepet játszik a határon túli magyarság támogatása. Az elmúlt években a Partiumban élő testvérek is több alkalommal bekapcsolódtak az MRSZ által hirdetett adománygyűjtésekbe, és az alapítvány is szerepet vállalt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület diakóniai szolgálatában, legyen szó gyermekek nyári táboroztatásáról vagy tárgyi adományok biztosításáról rászoruló családoknak.

A nemzeti összetartozás napjához közeledve 2024. június 3-án Nagyváradon együttműködési megállapodást írt alá a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Magyar Református Szeretetszolgálattal annak érdekében, hogy a jövőben szervezett keretek között tudják támogatni és előmozdítani a határon túli missziói szolgálatot. A közös szolgálat lényegét Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Máté evangéliuma 25. fejezetének 34-40. verse alapján szemléltette az egybegyűltekkel: „A példázat arra tanít minket, hogy az anyagi segítségnyújtás mellett ne feledkezzünk meg a lelki segítségnyújtásról sem. Van olyan helyzet, hogy nem tudunk egy krízishelyzethez hozzájárulni fizikai adományokkal, de imádságban mindig az Úr elé vihetjük kéréseinket. Az élő hitű ember szolgál, és szolgálata során nem gondolja magát különbnek, mint az embertársai, hanem alázatosan megéli azt, amire a benne élő Jézus készteti. Cseri Kálmán egyik gondolatát régen a szívembe véstem a szolgálattal kapcsolatban: a szereplésben feltűnik, szolgálatban eltűnik az ember. Kívánom, hogy ezzel a lelkülettel tudjuk végezni szolgálatunkat, azok felé irányítva szeretetünket, akiket Isten ránk bízott.”

Az együttműködés célja, hogy az abban résztvevők egymást segítsék, nemcsak természetben, de tudásátadással is, elsősorban a gyermekjólét, gyermekvédelem, fogyatékosügy, felzárkózás, idősellátás és társadalmi missziók területén. Az alkalmon dr. Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott:

Együttműködésünknek van egy belső és egy külső célja is. A belső célunk egymás hite által épülni, erősödni, összekapaszkodni, hogy egységünk a társadalmat szolgálhassa. Mindenki, aki a református közösség tagja a Kárpát-medencében, nemcsak egy nemzet-testhez tartozunk, nemcsak egy egyháztesthez tartozunk, hanem mindannyian Krisztus testének vagyunk tagjai. De ehhez az is hozzájárul, hogy figyelemmel kell követnünk egymást. Tudnunk kell, hogy mivel küzdenek a testvéreink, éljenek ők akár Kárpátalján vagy a Felvidéken, és ahhoz hogyan tudunk hozzájárulni. A külső célunk pedig a bennünket körülvevő világ szolgálata. A Máté evangéliumában elhangzott “felruházott” kifejezés nem csupán az anyagiakban értendő: észre kell vennünk, hogy társadalmunk tagjait miképpen tudjuk felruházni képességekkel, készségekkel, tudással, és hogyan tudunk szeretettel odafordulni hozzájuk. Ez a mi küldetésünk – osztotta meg gondolatait a kuratóriumi elnök.

A megállapodás aláírása adományátadással zárult: a Magyar Református Szeretetszolgálat élelmiszeradománnyal segítette az Oikodomos Keresztény Karitatív Egyesület szegénykonyhájának munkáját.