Nemzetközi, támogatói küldöttség érkezett Magyarországra: a protestáns egyházak és segélyszervezetek képviselőinek mintegy negyven fős delegációja július 16-17-e között Kárpátaljára látogatott a Magyar Református Szeretetszolgálat kíséretével. A partneri találkozó keretében meglátogatták az itt élő testvéreket és megtekintették az egyik legnagyobb hazai karitatív szervezeten keresztül megvalósuló adományok és támogatások eredményeit.

Dr. Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának elnöke elmondta, hogy a szeretetszolgálat számára a háború kitörésének első napjától fogva nagyon fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassa a bajba jutott embertársainkat.

A Szeretetszolgálat nemcsak a magyar adományozók és egyháznak a kinyújtott karjaként tud segíteni, hanem nemzetközileg is meg tudja ezt valósítani. Ez a kétnapos alkalom is azt láttatta: bárhol is legyünk a világban, de hívő keresztyénként át tudjuk élni, hogy egy lélekből itattatunk meg, és tudunk imádkozni, hálát adni és biztatni egymást a nehézségek közepette.

A küldöttség július 16-án, vasárnap délután istentiszteleten vett részt a nagydobronyi református templomban. Az igét Főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úr hirdette a 139. zsoltár 1-18. verse alapján. Az igeverseket és a prédikációt angolul is hallhatta a hálaadó gyülekezet Aron Simons-nak, az Ír Presbiteriánus Egyház lelkipásztorának fordításában.

Ennek az igeszakasznak – mióta háború dúl ebben az országban – van egy rendkívüli üzenete: Isten mindenütt jelen van. Előle nem lehet elbújni, Ő velünk van most is, itt is, ebben a házban. Jó ezt tudni, akkor is, ha sötétek a körülményeink. Isten mindent tud rólunk, ő formált bennünket, az övéi vagyunk: előtte semmi nincs rejtve, sem a múlt, sem az, ami előttünk van, minden világos számára, ami volt és ami lesz. Ez még nem a vég: tart a kegyelmi idő. Rábízhatjuk magunkat Isten szeretetére és kegyelmére.” – mondta Zán Fábián Sándor. „Megkérdezem tőle nap mint nap: mi a te szándékod velem? Mit kell cselekedjek? Legyél alázatos, szeretetteljes, ne add fel, ne hátrálj meg, maradj hűséges!” – helyezte a hallgatóság szívére. Az igehirdetés után Kolozsy András, az Ungi Református Egyházmegye esperes is köszöntötte a jelenlévőket, majd gyermekek és asszonyok kórusának hangja töltötte be a templom falait.

A nemzetközi küldöttség képviselői is megszólították a gyülekezetet, elsőként Najla Kassab lelkésznő, a Református Egyházak Világközösségének elnöke. Köszöntőjében kiemelte látogatásuk okát: „Ha Krisztus testének egy tagja fájdalmat szenved, akkor az egész test fájdalomban szenved. Azért is jöttünk el, hogy bátorítsuk egymást. Megerősödjünk abban, hogy az egyház életében nem a fájdalomé lesz az utolsó szó, hiszen Jézus Krisztus története nem a sírban ért véget, hanem a feltámadással fejeződött be. Ez az a remény, amiben élünk egyházként, akkor is, ha szenvedünk.” – mondta.

Harout Selimian lelkipásztor, a Szíriai Örmény Protestáns közösség vezetője elmondta, hogy ugyanaz az érzés fogta el a határt átlépve, mintha hazatért volna – hiszen itt is, ott is, kézzelfogható a fájdalom. „Félni mélyen emberi dolog. Félünk a jelentől és a jövőtől, féltjük a gyermekeinket, félünk a bizonytalanságtól, rettegünk a bombáktól.” – mondta. Jeremiás próféta könyvének szavait hozta gyülekezetnek: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” (Jer 29,11) Hozzátette: „Jézus valóságos. Jézus megtart bennünket. Jézus velünk van és terve van velünk.

A küldöttség ezt követően ellátogatott Kisdobronyba, ahol Bernáth Tamás lelkipásztor fogadta őket. Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője ismertette a szervezet kárpátaljai munkáját, tevékenységét, a menekülőkért végzett szolgálatát, az elmúlt 500 nap történéseit, külön megköszönve a partnerek odaadó támogatását, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. A kisdobronyi református egyházközség szociális konyhája hetente háromszor 65 ebédet készít két helyszínen, így megteremtve a rászorulók számára a napi betevőt. Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető-helyettese, a kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkésze is háláját fejezte ki, külön kiemelve, milyen nagy dolog, hogy egy ilyen kis közösség összefog: „Nekünk kötelességünk és feladatunk, hogy ezt minden erőnkkel támogassuk”. A nap zárásaként a Nagydobronyi Református Líceumba tettek látogatást, ahol Gál Erika igazgató asszony látta őket vendégül. Július 17-én, hétfőn a Kárpátaljai Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában Zán Fábián Sándor püspök úr vezette körbe a küldöttséget, majd az egyházkerület Diakóniai Központjába mentek, ahol Nagy Béla főjegyző volt a házigazda. Közösen megtekintették az idősek otthonát, az anyák átmeneti otthonát, a demencia osztályt, valamint a központ most épülő, új konyháját és az óvóhelyeket.

A kétnapos, intenzív program keretében a vendégek jobban megérezhettek és érthettek valamit az itt élő testvérek élethelyzetéből. Az énekek, áhítatok, köszöntések és imák közös ereje mindenkire nagy hatást gyakorolt. A Magyar Református Szeretetszolgálat, ahogyan eddig is, ezután is alapvető feladatának tekinti a háború sújtotta terület és a menekülők megsegítését.

A találkozó a Világzsinat részeként, a Magyar Református Egyház Külügyi Irodájának szervezésében valósult meg.