Kárpátalján három intézménybe juttattak el reménnyel és tartósélelmiszerrel teli kék vödröket. A nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonba, a Péterfalvi Református Líceumba és a Derceni Református Egyházközség Tábita Szeretetszolgálati Központjába juttatta el adományát a három szervezet. Az átadáson Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, tiszántúli református püspök is részt vett, Vad Zsimond pedig a Debreceni Református Egyházmegyét képviselte.

„Szükség volt a segítségre a három intézményben, ugyanis javarészt adományokból tartják fenn azokat – mondta a kárpátaljai püspök. Zán-Fábián Sándor hozzátette: semmilyen állami támogatásra nem támaszkodhatnak Ukrajnában. Az adakozás és a segítségnyújtás advent előtt üzenet a világnak, hogy hajoljanak egymás és Isten felé, hogy legyen közösségünk Istennel és egymással – fogalmazott a püspök.

A tiszántúli kerület, a debreceni egyházmegye, a szeretetszolgálat és a Dorcas képviselői elsőként a Péterfalvi Református Líceum csaknem száz diákjának adták át az adományokat.

Brik Irma igazgató hangsúlyozta, az iskola létezése óta várják, hogy Isten a kinyújtott kezeket feléjük fordítja. Az intézmény vezetője beszélt arról is, hogy az ukrán állam nem veszi figyelembe, hogy a továbbtanulni vágyók magyar vagy ukrán nyelvű iskolába jártak, államnyelven kell felvételizni. Ezek ellenére a huszonegy végzős tanulóból tizennyolcan már felsőoktatási intézményben tanulnak.

Az adományok egyharmadát a derceni gyülekezet fenntartásában működő diakóniai központhoz vitte a delegáció. Hatvanöt támogatottat látunk el ingyen konyhánkban – ismertette a számokat a Derceni Református Gyülekezet Tábita Szeretetszolgálati Központ vezetője. Zsukovszky Miklós lelkipásztor elmondta azt is, hogy a konyhát, amely főként idősek és nagycsaládosok étkeztetését biztosítja, egyháztagok segítségéből, testvérgyülekezetek és támogatók adományaiból tartják fenn. A Mohács és Beregszász között fekvő település gyülekezetének 2700 tagja van, ebből 1850 egyháztag választójoggal rendelkezik. A templomlátogatók száma csaknem ötszáz fő vasárnaponként.

Kárpátalján több mint háromezren élnek gyermekotthonokban, ebből csaknem százan református intézményben. A nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon hetvenhárom lakója táncos műsorral köszönte meg a kék vödrökbe gyűjtött adományokat.

Kárpátalján ez a gyermekotthon az egyetlen, amely olyan gyermekeket is befogad, akiknek az iratai, a jogi státusza nem rendezett – mondta az intézmény vezetője. Katkó László hozzátette azt is, hogy a szülők nélkül maradt gyerekek nevelése Ukrajnában kizárólag ebben az árvaházban folyik magyar nyelven.

Az intézmény a kezdetektől törekedett az önellátásra, saját gazdaság létrehozására. Eleinte a támogatási összegek sok mindenre voltak elegendőek, olyannyira, hogy akár új épületeket is fel tudtak építeni. Azonban az árak és a bérek folyamatos növekedése és a támogatási összegek stagnálása miatt tovább fejleszteni nem tudtak. A munkatársak többsége félig önkéntesen dolgozik. Az ukrán állam ezt az intézményt sem részesíti semmilyen állami támogatásban.

Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az átadáson kiemelte, „az egységes Magyar Református Egyháznak az a fokmérője, hogy mennyire tud a szavakon túl megfelelni az egy közösséghez tartozás gondolatának”.

Az összegyűlt több mint ezer vödörnek eddig az egyharmadát sikerült eljuttatni a rászorulókhoz, a többit a tervek szerint még adventben megkapják.

A gyűjtési akcióba bármilyen intézmény vagy magánszemély bekapcsolódhatott. A kék vödrökbe többnyire rizs, cukor, konzerv, étolaj, keksz, levespor, tisztálkodási szer és édesség került. Az akciót két esztendővel ezelőtt indították, először iskoláknak, majd anyaországi és erdélyi családoknak segítettek.”

Idézett szöveg: www.ttre.hu