Több mint négy évnyi szolgálat után november végén lezárul a Végtelen lehetőség – Komplex fejlesztés a Cigándi járásban elnevezésű projekt. A program hivatalos zárókonferenciájára 2022. október 19-én került sor Sárospatakon, ahol a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai és meghívott szakemberek számoltak be a térség szociális nehézségeiről és az elmúlt években elért eredményekről.

A szakmai konferencia nyitóáhítatán Főtiszteletű Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke János evangéliumának verseivel köszöntötte a hallgatóságot: „Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” (Jn 14,12-14) Rávilágított, hogy habár a program elnevezése első hallásra talán ellentmondásosnak tűnhet, de Isten igéjén keresztül mégis megfogható a földi ember számára is a végtelen: „Amikor először hallottam a programról, nem tudtam elképzelni, hogy mégis mi lehet az a végtelen lehetőség, amit meg tudtak ragadni az itt szolgáló munkatársak, amikor az egész életünk pont a végesről szól. De ha a mindennapokban az életünket meghatározza Krisztus szeretete és elhívása, akkor mégis megértjük a lényegét: a Magyar Református Szeretetszolgálat munkájának akkor van értelme, ha mindent leteszünk a végtelen és határtalan Isten kezébe, és az életünket, a problémáinkat, a lépéseinket Őrá rábízzuk.”   

A Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke, dr. Czibere Károly köszöntőjében hangsúlyozta, hogy nemcsak az alapítvány, hanem a magyar szociálpolitika életében is kiemelt jelentőséggel bír a Végtelen lehetőség projekt, valamint a jó gyakorlatokat hasznosító „utód”, a Felzárkózó Települések program. Jeremiás próféta könyve 29. fejezetének 5-7. versei alapján foglalta össze a projekt legfőbb küldetését:

Amit a Szentírásban olvashatunk, az csodálatosan összefoglalja öt pontban, hogy miként tudjuk elősegíteni egy térség jólétét. Az, hogy építsetek házakat, ültessetek gyümölcsfákat, vállaljatok gyermeket, az mind befektetés a jövőbe. Azt üzenik számunkra, hogy ma kell áldozatot hoznunk azért, hogy a jövőben mi és a családunk élvezhessük ezeknek az erőfeszítéseknek a hozadékát. Mindezek mellett ugyanilyen fontos, hogy fáradozzunk, munkálkodjunk a békességen és a jóléten, az ötödik és legfőbb pedig az, hogy imádkozzunk az Úr Jézus Krisztushoz.

A zárókonferencia résztvevői megismerhették részleteiben a Végtelen lehetőség programot, az induláskor feltárt térségi problémákat és az azokra adott megoldásokat. Ahogyan Szerepi Anna, a program szakmai vezetője, majd Rusinné dr. Fedor Anita, a Debreceni Egyetem adjunktusa is rávilágított, a 2018-ban elvégzett helyzetelemző és feltáró vizsgálatok eredményei kimutatták: a térség legnagyobb problémája egyértelműen a szegénység. A Cigándi járásban az országos átlaghoz képest egyharmaddal kevesebb volt a háztartások havi átlagjövedelme, kimagasló a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők száma, míg a diplomások aránya nem érte el az országos átlag felét sem. Mindezekkel együtt jelentkeztek a gyakori fizikai és mentális problémák, a munkanélküliség, továbbá a lakóingatlanok állapota is rendkívül elmaradott volt, például minden ötödik házba nem volt bevezetve a víz vagy a villany. Mindezekre a nehézségekre próbáltak összesen 35 különböző szolgáltatás bevezetésével, fejlesztő foglalkozásokkal, valamint a szakmaközi együttműködések által komplex módon reagálni a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai, akik a járási lakosság közel 10%-át, 1500 főt értek el az elmúlt években. Legnagyobb sikernek az intenzív családmegtartó szolgáltatás, a „Dobj, dönts, válassz” életvezetési társasjáték, valamint a bokréta munkaruha program bizonyult. Mindezek mellett megvalósulhattak hiánypótló fejlesztő szolgáltatások, száz háztartás számára tudtak napelemet biztosítani, de barkácsklub, növénytermesztés és busz szolgáltatás is rendelkezésre állt a járásban élők számára.

A Végtelen lehetőség program mérhető eredményeire mutatott rá a zárókonferencia sajtótájékoztatóján Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal vezetője: az elmúlt években jelentősen visszaesett a munkanélküliek és regisztrált álláskeresők száma a térségben, csökkent az általános iskolai hiányzások mennyisége, nőtt a bizalom a szakemberek felé, de a legnagyobb elismerésnek mégis az tekinthető, hogy maguk a helyi gyermekek és felnőttek is úgy nyilatkoztak, hogy szeretnék, ha tovább folytatódna a program, hiszen élményeket és ismereteket egyaránt szerezhettek. A folytatás pedig valóban biztosított: a program két Jelenlét Pontja Ricsén és Bodroghalmon továbbra is nyitva áll a krízisbe került családok számára, a járás négy községe már bekapcsolódott a Felzárkózó Települések programba, és januártól további belépők csatlakoznak a térségből.

A zárókonferencia szakmai panelbeszélgetésekkel zárult, melyekben a gazdaságfejlesztések életminőségjavító hatásairól, a felzárkóztató projektek és a vidékfejlesztés szinergiájáról, illetve a jó gyakorlatokról és jövőbe mutató irányokról egyeztettek a résztvevők, megválaszolva a hallgatók kérdéseit is.