A Kálvin Kiadó a Magyar Református Szeretetszolgálatnak ajánlotta fel tovább ajándékozásra azokat a hittankönyveket, amelyeket az idei tanévtől már nem használhatnak a pedagógusok. A Szeretetszolgálat örömmel vállalta a könyvek átvételét, illetve azok határon túli kiközvetítését és szállítását.

A könyvek eszmei értéke 6,5 millió forint, ami bizonyára megsokszorozódik azáltal, hogy a lehető legjobb kezekbe kerül. A könyveket a budapesti raktárunkban tároljuk, ahonnan már az erdélyi, dél-vidéki és királyhágómelléki testvérekhez el is juttattuk azokat. A felvidéki és kárpátaljai testvéreink is rövidesen hozzájutnak a nekik szánt mennyiséghez.

Ezúton is köszönjük a Kálvin Kiadónak a felajánlást és gondos elosztást.