Szíriában 2011-ben polgárháború robbant ki, ami később nemzetközi konfliktusba torkollott. Az ENSZ becslései szerint 400 ezren estek már a háború áldozatául. 12,1 millió embernek kellett lakóhelyét elhagynia. Közülük 5,6 millióan az országhatáron kívülre menekültek, mások az országon belül menekültek más térségbe.

A keresztyének évszázadok óta kisebbségben élnek Szíriában, a harcok kezdete óta erejükön felüli, egyházaikon messze túlmutató jelentőségű szolgálatot látnak el: lelkigondozást végeznek, humanitárius segítséget nyújtanak, orvosi ellátást végeznek, oktatási tevékenységet folytatnak és biztonságos tereket teremtenek keresztyének és muszlimok számára.

A 2011 óta tartó háború következtében a szír gyermekek és fiatalok állandó feszültségben és nyomás alatt élnek, folyamatosan erőszakkal kénytelenek szembenézni. Ezért különösen is fontos a szerepük az olyan biztonságos helyeknek, ahol ezek a fiatalok egymással együtt lehetnek. Ilyen helyek két partneregyházunk, a Szíriai és Libanoni Református Nemzeti Zsinata és a Közel-keleti Örmény Református Egyházak Uniója gyülekezeteiben megvalósuló Vasárnapi Iskolák.

A Vasárnapi Iskolák helyzete 2019-ben:

A Vasárnapi Iskola 12 (hét arab és öt örmény) gyülekezetben mintegy 1700 fiatal részvételével zajló program 2019-ben, amelynek célja a háború megrázkódtatását immár 8 éve elszenvedő, időszakosan az iskolából is kimaradó fiatalok lelki, szellemi és testi fejlődésének, épségének támogatása, a családok helyben maradásának elősegítése, a gyülekezeti helyiségek által nyújtott „biztonságos térben”. A közösségi alkalmakat 130, többségében önkétes fiatal vezeti, akiket felkészült szakemberek támogatnak és képeznek tovább – ami ugyancsak része a programnak.

A gyülekezeti alkalmak során a háborúban traumatizált gyerekek és fiatalok bibliai történetek feldolgozásával, közös játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, személyre szabott pszichológiai támogatással és humanitárius segítséggel élhetik meg a „normalitást”. A program részét képezi a vasárnapi iskolában részt vevő fiatalok számára nyári táborok szervezése.

A program sikerét és jelentőségét mutatja, hogy a résztvevő gyerekek száma a kezdeti 500 főről 2016-ban 1200-ra, 2018-ban pedig már 1700 főre nőtt. Az igény olyan nagy, hogy azzal a gyülekezetek alig tudnak lépést tartani és más támogatási forrásaiknak köszönhetően bővíteniük kellett infrastruktúrájukat.

A Magyar Református Szeretetszolgálat márciusi felhívásának köszönhetően több mint kétmillió forinttal támogathatja az Alapítvány a szíriai Vasárnapi Iskolákat. A Szeretetszolgálat a pénzadományokat elkülönített számlaszámán és a 1358-as adományvonalán gyűjtötte. Az összeg jelentős hányadát a Torontálvásárhelyi Református Egyházközség ajánlotta fel, az üldözött keresztyének megsegítését célzó gyűjtésüket az Erhangeni Hugenotta Gyülekezet inspirálta. Köszönjük szépen a nagylelkű adományozók felajánlásait!