„Nagy örömmel vagyok itt Nagydobronyban, mert a Magyarországi Református Egyház gyülekezetei adományokat gyűjtöttek a Nagydobronyban leégett gyülekezeti terem újjáépítésére. Megrendítő, hogy a Zsinat elnökségének nyári felhívására ilyen készséggel és adakozó kedvvel válaszoltak a magyarországi gyülekezetek. Továbbra is várjuk még az adományokat és reméljük, hogy hamarosan újjáépülhet az, ami a nyári katasztrófában megsemmisült és ezáltal tovább folytatódhat ez a nagyon értékes misszió” – mondta a szerződéskötés kapcsán Szabó István a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

Az adakozás mértéke hálával töltötte el Zán Fábián Sándort a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét is, aki azt mondta, hogy bár még a mai napig nem derült ki, hogy honnan eredt és miért történt a tűzeset, ami miatt megtorpanhat és széteshet a közösségben évtizedekkel ezelőtt elkezdődött misszió, mégis hálás a gyors segítségnyújtásért, mert így van remény arra, hogy újjáépíthetik az imaházat és az óvodai részt és így lesz újra egy olyan hely, ahol a gyerekek tanulhatnak, étkezhetnek és a téli időszakban meleg körülmények között tölthetik az idejüket, valamint hitéleti szempontból is fontos, hogy az imaház újra a gyülekezet rendelkezésére álljon. „Hálás szívvel köszönjük az adományt és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél hamarabb és minél ésszerűbben használjuk fel ezt a támogatást, és a gyermekek számára biztosított legyen az oktatási-nevelési feltétel”- tette hozzá.

 

A Magyarországi Református Egyház a gyűjtés koordinálására a Magyar Református Szeretetszolgálatot kérte fel, melynek kuratóriumi elnöke a szerződés aláírásakor kiemelte, hogy a szervezet számára nagyon fontos és lényeges szolgálati terület Kárpátalja, ezért mindig örülnek, ha segíthetnek a helyi közösségeknek. Ezután Oláh István Márton Luther King szavait idézte azzal a megjegyzéssel, hogy szeretné, ha tudnák a Kárpátaljaiak, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálatra mindig számíthatnak és soha nem kellene megtapasztalniuk az idézet igazságát: „Bajban nem az ellenségeink hangja a legnagyobb fájdalom, hanem a barátainknak a csendje.”

A szerződés ünnepélyes aláírását követően a küldöttség ellátogatott az óvodába, ahol megismerhették a helyi közösséget és a gyülekezet szolgálatát, valamint az óvodások műsorral kedveskedtek az egyházi vezetőknek.

A támogatásra továbbra is szükség van, adományaikat eljuttathatják online adományozással az oldalon vagy átutalással a 10702019-85008898-51100005-ös számlaszámon keresztül „Nagydobrony” megjegyzéssel.