Ózdon a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa 2014-től van jelen. Jelenleg egy iroda működik, itt folyik az egész megyére vonatkozó koordináció adomány-, mentori és egyéb más tevékenységekben. A Szeretetszolgálat által megvalósított „Válaszút” projekt célja, hogy lépésről-lépésre, 7. osztálytól az iskola és szakmaválasztáson át az érettségi megszerzéséig, majd a felsőoktatásba, illetve munkaerő-piacon történő elhelyezkedésig végig kísérjenek legalább 120 diákot. Mindezt úgy, hogy folyamatos támogatást adnak az iskolai előrehaladáshoz, a családi nehézségek kezeléséhez, az önismeret fejlődéséhez, a kortárs kapcsolatokban való eligazodáshoz, az egészségmegőrzéséhez, valamint a gazdaságilag önálló élet megtervezéséhez és megvalósításához.

A Digitális Tanévnyitón nyitó áhítatán Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökhelyettese úgy fogalmazott az oktatás szerepéről: „A legfontosabb dolog a tanításban, a nevelésben, az  egymással való foglalkozásban az, hogy a tanuló számára megfelelő módon történjen az, amit teszünk. Mert ha neki megfelelő módon történik, akkor lesz jó az eredmény, akkor lesz sikeres vállalásunk.”

Az ünnepségen Lutár Balázs, a Magyar Református Szeretetszolgálat igazgatóhelyettese egy tudományos kísérlet eredményét tárta a hallgatóság elé, miszerint a kedves vagy bántó szavaknak még a környezetünkben élő növényekre is hatása van. Hatványozottan igaz ez az állítás a gyermekekre is: „Ránk is hatással van a környezetünk, és az amit, amit az emberektől kapunk. Fontos, hogy ezek a szavak, és azok tartalma olyan üzenetet közvetítsenek, amiben fejlődni és növekedni tudunk.”

A program a „Válaszút – Komplex digitális program a sikeres életpályáért” EFOP – 5.2.1. – 17 – 2017-00011 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

Fotó: Varga Gábor