A Magyar Református Szeretetszolgálat által megvalósuló „Válaszút” – Komplex digitális program a sikeres életpályáért elnevezésű projekt egy digitális felzárkóztató program, melynek lényege, hogy a leszakadó térség fiataljai számára segítő kezet nyújtson. Szervezetünk nem feledkezett meg a pedagógusok munkáját érintő kihívásokról sem, így számukra digitális kompetenciafejlesztő programot indítottunk a PontVelem Nonprofit Kft. együttműködésével. A programelem még a pandémia előtt szerepelt a szakmai tervben, akkor még nem gondolva, hogy a digitális készségek kiemelt fontosságú szerephez jutnak a mindennapjainkban és szakmai munkánkban. A Digitális Pedagógus Képzés záró alkalmára 30 fő részvételével 2020.11.26-án került sor, online térben.  

Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezetője, a program lebonyolítója rövid beszámolóval nyitotta meg az ünnepséget, melyben elmondta, hogy 2018 őszén indult az együttműködés a Magyar Református Szeretetszolgálattal a Válaszút projekt keretében, ahol egy 3 szakaszos pedagógus képzésre szerződtek a partnerek, kezdő és haladó csoportbontásban. A 2. szakasz lezárásával, a pedagógusok egy 5 kreditet érő igazolásra tettek szert és arra a digitális kompetenciára, amivel a jövőben segíteni tudják a diákok gyorsabb, színesebb információhoz jutását. Az ügyvezető kifejtette, hogy nagyon összetartó pedagógus csapattal dolgoztak együtt, kiemelkedően magas részvétellel. 

 Fülöp Hajnalka a résztvevők oktatójaként tapasztalatait úgy összegezte, hogy „az információáramlás, a tudás megosztása nyitottá, befogadóvá teszi az embert, ezáltal sokszínű, kreatív pedagógusokká váltak a résztvevők, olyan online és digitális készségekkel felvértezve, amelyekkel választ tudnak adni a 21. század digitális kihívásaira nem csupán szakterületükön, de magánéletükben is”. Kozupné Tóth Bianka, szintén a projekt oktatója, azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a személyes találkozás hiánya ellenére igazi interaktív képzés zajlott. 

Bakos Zsuzsanna, a Válaszút program szakmai vezetője elmondta, hogy a pandémiás időszakban különösen fontos volt, hogy szervezetünk a pedagógusok mellé álljon, hiszen közös célért dolgozunk: a térségben élő fiatalok életminőségét szeretnénk javítani. Megköszönte, hogy a pedagógusok leterheltségük ellenére örömmel vállalták a képzést és így létrejöhetett ez az együttműködés.  

Pénzesné Barta Krisztina, az ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója a program résztvevőjeként elmondta, hogy régi a kapcsolata a Magyar Református Szeretetszolgálattal, és örömmel kapcsolódnak be minden programba, ami által a diákok és tanárok fejlődhetnek. A Digitális Pedagógus Képzést úgy értékelte, hogy a márciusban hirtelen felmerülő digitális átállás nagyon megterhelte mind a pedagógusokat, mind a családokat, hiszen sok esetben a technikai feltételek nem voltak adottak a működéshez. Egyértelmű volt számára, hogy a képzésben tantestületileg vesznek részt, közös csoportban indultak és egymást támogatták folyamatosan a képzési idő alatt a tudás megszerzésében. A digitális eszközök ismerete meggyorsította a pedagógusi munkát, az órák előkészítésében és a tanórák teljesítésében is nagy segítség, színesebb, érdekesebb lett az oktatás, amiért háláját fejezte ki a lebonyolítók felé.