A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány elsődleges tevékenységi területének a Kárpát-medencét tekinti, az egyetemes magyar, nemzeti határokon átívelő felelősségvállalás jegyében. Szeretetszolgálatunk egy református hátterű, keresztény alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezet. Meggyőződése szerint az emberi élet képviseli a világon a legnagyobb értéket. Humanitárius eszközeivel fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül segít. 

Református Szeretetszolgálat Ózdon 

Ózdon a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa 2014-től van jelen. Jelenleg egy iroda működik, ahol folyik az egész megyére vonatkozó koordináció adomány, mentori és egyéb más tevékenységek. Az iroda folyamatos mindennapos nyitva tartást biztosít az Ózdon és a környéken élő ügyfelek részére. 

Az igénybevevők nagyrésze alacsony iskolai végzettséggel, alacsony jövedelemből, szegregátumokban élő, adósság problémákkal küzdő, sokgyermekes szülők.