Ünnepi útravaló – Karácsony II. napja

Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

A bölcsek egy újabb, ugyancsak fárasztó út előtt állnak. Mielőtt útra kelnének, nem feledkeznek meg a Heródesnek tett ígéretről sem. Heródes ugyanis azt kérte tőlük, hogy ha megtudnak valamit az újonnan született királyról, ne késlekedjenek őt is értesíteni róla, hogy ő is tiszteletét tehesse (holott valójában gonosz szándék vezérelte). A bölcsek ebből mit sem sejtettek. Minden bizonnyal hazafele beugrottak volna még Heródeshez, ha éjjel nem kapnak álomban egy különös kijelentést. Isten figyelmezteti őket Heródes valódi szándékairól, és azt az üzenetet kapják, hogy más úton térjenek haza otthonukba.

Olyan természetesnek vesszük, hogy a bölcsek „egyértelműen” nem tértek vissza Heródeshez. Pedig, ha belegondolunk, a választás a kezükben volt. Kötelességtudóan engedelmeskednek Heródesnek, vagy pedig komolyan veszik az álmot, amiben kijelentést kapnak. Az utóbbit választották. Miért? Mert ott, azon az éjszakán megváltozott az életük. Nem csak a gyermek testi épsége, hanem maga Jézus Krisztus személye fontossá vált számukra. Fontos lehetett már akkor is, mikor elindultak (különben nem kelnek útra), de miután találkoztak vele, mondhatjuk, a gyermekben Istennel találkoztak, egy új életet kaptak, új szívvel lettek gazdagabbak. Ezért veszik komolyan a kijelentést és nem azt mondják, hogy a fáradságtól, vagy egyéb tényezőktől fura álmaik voltak. Nem, egy új úton tértek haza. Ténylegesen és jelképesen is. Hiszen a találkozás révén ráléptek a hit élethosszig tartó (és még utána is folytatódó) sokszor rögös, akadályokkal teli útjára. Bár a csillag fénye nem világította meg előttük az utat, de szívükben ott ragyogott ez a fény. Drága ajándékokkal érkeztek, de még drágább ajándékkal térhettek haza otthonukba.

Karácsonyt követően számunkra is nyitott kérdés, hogy melyik útra lépünk rá, hogyan indulunk tovább? Milyen kincsekkel lettünk gazdagabbak? Mit viszünk magunkkal? Jézus Krisztus nem csak az ünnepen szeretne velünk találkozni, hanem szívünk állandó vendége szeretne lenni, hogy Ő kísérjen végig azon a bizonyos sokszor göröngyös és akadályokkal teli úton. Ő nem csak kísérni, de vezetni is szeretne, sőt, bíztatni, védelmezni. Ha vele együtt indulunk tovább, Ő biztosan megsegít az új esztendőben is!

Az embernek kell eldöntenie, hogy marad azon az úton, amin eddig járt, avagy a Jézus Krisztussal való találkozás után egy új útra lép, ami az örök élet felé vezet! Te hogyan döntesz?