„Ti vagytok a telefon mögött a belső szoba”

Galyatetőn lelki elvonulást, szakmai képzést tartottak az Magyar Református Szeretetszolgálat Telefonos és Internetes lelkigondozói szolgálat munkatársai. A felemelő magasságok és félelmetes mélységek megélése mellett betekintést nyerhettünk, hogy milyen súly nehezedik a segítők vállára és megismerhettünk bizonyos „túlélési technikáikat” is.

Fotó: Kalocsai Richárd

A BELSŐ SZOBA

„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz…” (Máté 6,6) Jézus hegyi beszédét idézve kezdte köszöntőjét Katona Viktória, társadalmi missziókért felelős lelkipásztor a Református Telefonos és Internetes lelkigondozás csendes hétvégéjén.

„Amikor valaki felhívja a szolgálatot, amikor segítséget kér, akkor Ti, mint Isten kinyújtott karjai, Isten „munkatársai” ott vagytok és meghallgatjátok. Jézus szerint abban a bizonyos belső szobában tud az ember lelke igazán elcsendesedni. Nagyon sok embernek a telefonvonal mögött: ti vagytok a belső szoba” – folytatta Katona Viktória. A lelkipásztor kiemelte, hogy ezt a munkát nem lehet másképpen végezni, csakis Istentől jövő türelemmel, szeretettel, alázattal, odafigyeléssel és egy olyan rálátással, amely csak annak adatik meg, akinek kapcsolata van az élő Istennel.

Katona Viktória, társadalmi missziókért és kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztor – Fotó: Kalocsai Richárd

SZUPERVÍZORI KÉPZÉS

A közös istentiszteletek és tapasztalatcserék mellet szupervízori továbbképzés is zajlott a telefonos lelkigondozók csendes hétvégéjén, amelyet Dudás Erika pszichológus, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) elnöke tartott a lelkészeknek, önkénteseknek. Az elvonuláson többek között szó volt a lelki egészség, pszichés stabilitás kérdésköréről, valamint az elmélet mellett nagy hangsúlyt kapott a gyakorlat is, azaz a kirívó vagy visszatérő telefonos esetekre problémamegoldási stratégiákat gyakorolhattak be a résztvevők.

Fotó: Kalocsai Richárd

AZ ANONIMITÁS EREJE

Vajon miben különbözik a telefonos segítségnyújtás egy pszichológusnál töltött beszélgetéstől? „A leglényegesebb különbség, hogy anonim módon folyik a beszélgetés és nem látja a hívó az ügyelőt. Így nagyon sok titok a felszínre kerülhet, mert eltűnik az a korlát, hogy a szemébe kell néznem a másiknak és bevallanom a bűnöm” – árulta el a LESZ elnöke.

Azt is megtudtuk, hogy a vonal végén nem pszichológusok, vagy pszichiáterek ülnek, így a beszélgetés alatt nem terápiás folyamat zajlik, hanem ez egy segítő beszélgetés. S bár az önkéntesek a képzésük során tanulnak speciális kommunikációs technikákat, néhány terápiás alapelemet, s képesek a feszültségoldásra, megnyugtatásra, mégsem szakemberek, inkább Isten által vezetett lelki segítők.

Dudás Erika pszichológus, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) elnöke – Fotó: Kalocsai Richárd

FOLYAMATOS ÉRZELMI TEHER ALATT

Dudás Erika megosztotta velünk azt is, hogy mennyire elengedhetetlen a szupervízió, avagy az ügyelők „karbantartása”, hisz mint minden segítő szakmánál, itt is megvan a veszélye a kiégésnek. A személyiségjellemzőkről beszélgetve elmondta, hogy egyáltalán nem lehet bárkiből telefonos segítő, ugyanis a kiválasztásnál a legfontosabb szempont a lelki stabilitás. „A telefonszolgálat önkéntesei folyamatos érzelmi teher alatt állnak, ezért fontos, hogy stresszhelyzetben ne roppanjanak össze, semmilyen magatartással ne lehessen őket kibillenteni.”

Fotó: Kalocsai Richárd

A HÍVÁSOK EGYRE FOKOZÓDNAK

Szomorú tapasztalatként elmesélte az elnök, hogy míg tíz évvel ezelőtt „csak” mindenszentektől az újévig tartó időszakban volt kiemelkedően magas a segélyhívások száma, addig a koronavírus-járvány kitörése óta a hívások egész évben folyamatosan érkeznek, mely tendenciát az ukrán-orosz háború, majd a jelenlegi gazdasági válság ténye csak még tovább erősített.

Fotó: Kalocsai Richárd

MITŐL TÖBB?

S hogy miben más a Református Telefonos és Internetes lelkigondozói szolgálat (TLG) a többi ingyenesen hívható segélyszámnál? „Ezt a segítő közösséget az Istenben való hit és a Neki való engedelmesség tartja össze. Mi mindannyian megpróbált emberek vagyunk. Mindannyian a saját életünkön keresztül tapasztaltuk meg az Isten erejét, a Szentlélek munkáját és ezt kötelességünk továbbadni” – mesélt az előadások szünetében Dr. Révész Jánosné Anikó, a TLG misszióvezetője.

A lelkipásztor azt vallja, miért ne lehetne orvosság a hit és a személyes tapasztalás azok körében is, akik még nem találkoztak Istennel? Ugyanis mint kiderült, a szolgálatot csak 50 százalékban keresik fel a vallásos testvérek, a másik fele a telefonálóknak ateista, vagy nem vállalja nyilvánosan a hitét.

Dr. Révész Jánosné Anikó, a Telefonos és Internetes Lelkigondozói szolgálat misszióvezető lelkésze – Fotó: Kalocsai Richárd

A BEMOSAKODÁS ÉS KIMOSAKODÁS RITUÁLÉJA

Sokunkat foglalkoztat a kérdés, hogyan lehetséges telefonos segítőként lelkileg stabilnak maradni és nem összeroppanni, a mások által ránk ruházott tehertől? Révész Jánosné egyedüli megoldásként a Gyökössy Endre lelkipásztor és pszichológus által használt rituálét említi. „Az nem úgy van, hogy mosogatok, közben felkapom a telefont és indul a beszélgetés. Először „bemosakodom”, azaz odaszentelem az időt, lelkileg ráhangolódom, imádkozom az Úrhoz, hogy adjon bölcsességet, erőt a szolgálathoz. Amikor pedig befejezem, nagyon fontos „kimosakodni”, azaz Istennél hagyni az eseteket, az Ő kezébe letenni azokat a problémákat, amik ott elhangzottak. Mert az ügyelő is ember, akinek hazatérve magánélete, családja van, ahova nem viheti haza a problémákat. Ha nem így történik, megfásul és kiég!”

A misszióvezető a leggyakrabban előforduló témának a magányosság kérdését tartja, amely mellé begyűrűzött a COVID-járvány, a háború és a gazdasági válság megjelenésével a félelem és szorongás problematikája.

Fotó: Kalocsai Richárd

MÉLYPONTOK ÉS CSODÁK

Az ebédszünet utáni elcsendesedésben egy olyan önkéntessel is beszélgetünk, aki immáron 11 éve segíti a telefonos lelkigondozói szolgálat munkáját. A hölgy elmesélte, hogy egészen fiatal kora óta segítő akart lenni, de azt sosem gondolta volna, hogy mekkora kihívást jelent majd neki a szolgálat. Mesélt kudarcokról, mélypontokról, amikor nem sikerül valakit a helyes irányba terelni és mesélt csodaként megélt esetekről, amikor a telefonbeszélgetéseit Isten formálta, vezette jó irányba, rajta keresztül.

Fotó: Kalocsai Richárd

GÓLPASSZT ADHATUNK…

„Csak később értettem meg, hogy Isten mindenről előre tud, ami az emberekkel történik és nem bízza ránk mások életét. Mi egy adott ponton bekapcsolódhatunk abba, megtesszük, amit tehetünk, tereljük az embereket a helyes irányba, de nem a mi felelősségünk, hogy mit tesznek az életükkel. Szemléletes példával élve gólpasszt adhatunk, de a gólt nem mi rúgjuk be” – mesélte az önkéntes.

Fotó: Kalocsai Richárd

A Református Telefonos és Internetes lelkigondozói szolgálatat 38 éve töretlenül gondozza és ápolja a hozzá forduló emberek lelkét. Mára közel harminc önkéntes tartozik a misszió szolgálatába, akik a rendkívüli időszakokban, mint a koronavírus-járvány, vagy az ukrán-orosz háború, erejükön felül, bővített munkaidőben: reggel 8-tól éjjel egy óráig teljesítettek szolgálatot. Katona Viktória társadalmi missziókért és a kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztor ezen a hétvégi alkalmon köszönte meg az önkénteseknek az elmúlt időszakban végzett intenzív munkájukat, s az Úr gazdag áldását kérte rájuk és a további szolgálatukra.

 

Kisfaludy Nóra