Reformáció napja

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 1Pét 5,7

Idén, a reformáció emléknapján, keresztyénekként, Krisztus elhívott gyermekeiként érdemes egy kicsit elgondolkozni, hogy a mindennapokban milyen kapcsolatot ápolunk azzal a Teremtő Istennel, aki nélkül mi magunk sem léteznénk. Egykor régen, immár 503 évvel ezelőtt a reformáció kezdetével az emberek átértékelhették a Szentháromság Istennel való kapcsolatukat. Az anyanyelven elhangzott Igehirdetések, az átszerveződött istentiszteleti liturgiák rádöbbentették az embereket arra, hogy felettük nem egy haragvó és bosszúálló Isten uralkodik, akinek kegyelmét az egyház számára benyújtott pénzadományokkal lehet megvásárolni, hanem Ő szabadító, kegyelmes Isten és az üdvösség egyedüli forrása az Ő Fiában, Jézus Krisztusban keresendő. Röviden összefoglalva a reformáció legnagyobb hozadéka, az ember Isten felé való közvetlen odafordulása. És ha belegondolunk, ez egy hatalmas kegyelmi ajándék, hogy az ember saját maga megszólíthatja Istent, könyöröghet az Úr Jézus Krisztushoz, fohászkodhat a Szentlélek segítségéért. Ajándék és egyben lehetőség az ember számára, hogy közvetlen kapcsolatban legyen a Szentháromság Istennel.

Ma 2020 októberében, a reformáció napján ismételten arra van az emberiségnek szüksége, hogy Isten felé forduljunk. Hogy meglássa az emberiség mennyire elhagyatottak és erőtlenek vagyunk nélküle. Régen is voltak nagy megpróbáltatások, mint ahogy ma is vannak (és itt a járvány mellett gondolhatunk élővilágunk krízisére, vagy azon emberek sokaságára, akik éheznek, bántalmazásokat szenvednek el). Péter azt tanácsolja levelében a gyülekezetnek, hogy minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Ezt mi is megtehetjük, sőt meg kell tennünk, hogy alázattal a szívünkben kérjük az Ő segítségét. Idén talán, a reformációra emlékezve ez az örömüzenetünk lehet, hogy ha még bajban is vagyunk, ha még betegséggel, félelemmel, gyötrelmekkel is harcolunk, nem vagyunk egyedül. Van egy Gondviselő Atyánk, aki gondot visel az övéire.

Keresd bátran a lehetőséget a Szentháromság Istennel való kapcsolat ápolására, legyen ez Bibliaolvasás, egy istentisztelet, egyéni vagy közösségi imádság, mert Ő jelen van, még ebben a járványban is és cselekszik!