Nagyszombat

“Én fiam vagy te; én ma nemzettelek Téged.”

(Zsoltárok 2,7)

Mindenki veszteséggel érkezik erre a világra. Köztük Te is! És itt van a mai nap, amikor csend van. A gyász mélységes csendje, amely rátelepszik az életre. Nincs tovább. Emberek százai hagyják itt a földi világot és ez a csend olyan hangos. Ez a csend belekiáltja az arcunkba, hogy megsebzettek és törékenyek vagyunk. Ez a csend bátortalanná tesz és aggályokat akaszt a szívünkre! Ez a csend könnyeket hoz elő és dühöt, mely a tehetetlenségből fakad. Eközben a “halállal szemben megmutatkozó tehetetlenségünket nehezen valljuk be önmagunknak.” /Verena Kast/

Ebben a csendben küzdeni kell a miértekkel. Ebben a csendben olvad fel a legyőzhetetlenség érzése. Itt válik egyértelművé, hogy egyszer én leszek valaki vesztesége. Ez a csend megnémít és elbátortalanít egy időre. De ezzel nemcsak Te vagy így. Tegnap óta nem szólalt meg az Atya! Csend van! Jézus valódi ember is volt és valóságosan meghalt és eltemették! Szükséged van erre a csendre, amely egyszerre édes és rettenetes. Ki kell bírni ezt a csendet, mert ez a szeretet ára. Isten nem azért hallgat az életedben, mert kegyetlen vagy elfelejtett, hanem mert isteni lényébe akarja belenöveszteni bizalom által a szívedet! Ez a Te veszteséged, hogy nem tudsz csendben lenni és megijedsz, amikor ezt kell tenned. Pedig mélységek forrása a csend. A csendben találkozhatsz a romolhatatlan, megdicsőült valóságos Istennel: Jézussal! Gyermekévé válhatsz. A sír sötétségében nemzet Téged az Úr azzal, hogy a csendben maradt és közben harcok dúltak az életedért! A csendben ott van az erő az újrakezdéshez. A csendben értheted meg, hogy mi történt Érted. A csendben édes szózatként felhangzik, hogy a szeretet már nemcsak, hogy erős, mint a halál, hanem a szeretet erősebb, mint a halál.

Ez a szeretet ma csendben van és várja lelked mélyén megbújó szavaid és gyermekévé kész fogadni, mert a küzdelem Érted még nem ért véget! Veszteséged legyen erőforrás, találj rá csendben Krisztusodra!

Áldott légy a csendért és az abban zajló küzdelemért Urunk! Emelj Magadhoz kegyelmet adó Krisztusunk! Ámen

Katona Viktória, a Társadalmi missziót koordináló lelkészünk Nagyszombatra vonatkozó gondolatai.