Az egyeztetésen visszatekintettek az év történéseire, a szoros együttműködésre, amely lehetővé tette ukrán és orosz menekültek tízezreinek megsegítését. Közösen adtak hálát Istennek megtartó kegyelméért. Kárpátaljai testvéreink köszönetet mondtak az anyaországi gyülekezetek segítségéért és imádságaiért. A közös ebédet követően a krízisközpontban kerestek fel menekült családokat, majd nevelőszülőknél élő gyermekeket, és Kárpátalján szolgáló lelkipásztort. Végül a mezővári cigány óvodát látogatták meg.

A Magyarországi Református Egyház képviseletében Főtiszteletű Balog Zoltán, püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, valamint Molnár János főgondnok, a Zsinat presbiteri elnöke, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részéről Dr. Czibere Károly elnök, és Nagytiszteletű Katona Viktória Kárpátaljai Szolgálatokért Felelős lelkész tett látogatást kárpátaljai testvéreinknél. A Kárpátaljai Református Egyház képviseletében pedig Főtiszteletű Zán Fábián Sándor Püspök és Nagy Béla Főgondnok köszöntötte az érkezőket.

Ahogy Balog Zoltán püspök is elmondta, feladatunk Isten országának építése, a bajba jutott testvéreink pártfogása, így ahogy eddig is, ezután is számíthatnak az anyaország támogatására. A református gyülekezetek is 33 év óta nem látott összefogással segítenek amiben csak tudnak: perselypénzzel, szolgálattal és imádsággal. Ez ad lehetőséget az építkezésre a legnehezebb időkben is.

Molnár János Ffőgondnok köszönetét fejezte ki a KRE tagjainak, akik itt maradtak példát mutatva erejükről és kitartásukról. Így épülhetnek a testvérkapcsolatok és így tudja támogatását biztosítani az anyaország.

Dr. Czibere Károly elnök is köszönetét fejezte ki a Kárpátaljai Református Egyháznak, akik összefogásukkal menekültek ezreinek segített és jelenleg is segít. Szolgálatukra mindenki emlékezni fog, hiszen ilyen tömegű támogatás a kollektív tudatba is beépül.

A nap további részében ellátó intézményeket látogatott meg a küldöttség: a krízisközpontban élő négy generációs családot, amelyben a gyermeknevelés mellett a nők dolgoznak is, így biztosítva a család megélhetését. Emellett a Sámuel Alapítvány egyik nevelőszülős családjával is találkozhattak. Ezután a mezőváriba utaztak tovább, ahol a helyi menekültekért végzett szolgálatot mutatta be Nagytiszteletű Menyhárt István lelkipásztor. A helyszín különlegessége, hogy menekültekkel közösen főznek a rászoruló roma családoknak. Főtiszteletű Zán Fábián püspök a helyszínen hangsúlyozta, hogy mekkora kegyelemben lehet részünk azáltal, hogy minden infrastrukturális feltétel adott ahhoz, hogy menedék lehessen az egyházkerület a menekülők részére. A nap zárásaként a helyi cigány óvodában tettek látogatást.

Hálás szívvel köszönjük kárpátaljai testvéreinknek szolgálatukat, amelyet nap mint nap végeznek rászoruló testvéreinkért az Úr akarata szerint. Példájukkal remekül bemutatják, hogyan valósul meg cselekvésben az ige.

„Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai.” (Jób 14,7)

Fotók: Fábián Zoltán