Könyvajánló – Kálmánchey Márta pszichológus sorozata „A belső emberről”

„Az egészséges keresztyén hitélet pszichés szempontból építi, kiteljesíti személyiségünket” – vallja Kálmánchey Márta pszichológus. Az Istennel való mély kapcsolat, a feltétlen elfogadás szilárd alapot ad a létezésünkhöz. A megtérés, az újjászületés hatalmas erővel indít el egy új úton. Hitünk segít megküzdeni a sorsfordító, nagy nehézségekkel éppúgy, mint a mindennapi megterhelő élethelyzetekkel. A szerző pszichológiai szaktudását és hitéletéből szerzett tapasztalatait összefonva szelíden, de határozottan terelgeti olvasóit egyszerre Isten közelébe és a mélyebb önismeret irányába. Meggyőződése, hogy ennek a két dolognak szükségszerűen találkoznia kell, és együtt járulnak hozzá az ember személyes boldogságához. A lélektani és hitbeli kérdések párhuzamain keresztül közelíti meg egyéni, hitbeli, családi és közösségi életünk valós élethelyzeteit és problémáit, hogy így segítse olvasóiban a belső ember erősítését, növekedését, megújulását.

Néhány fejezetcím a három, egyenként harminc írást tartalmazó kötetből: „Ártatlan” hazugságok; Vallásos hazugságok; Bűnbak és bűnbakképzés; Beszéljünk a beszédről!; Az erőszak sodrásában; Személyiség, szerep, hiteleség; „Ne legyünk kiskorúak!”; Apakép, atyakép; Önértékelés vagy önelégültség; Önazonosság; Perfekcionizmus; Életközepi válság; Munka-alkoholizmus; Kiút a depresszióból; A hitélet pszichés hatásai; Hiszek hitetlenül; Reformálódó istenkép; „Miképpen mi is megbocsátunk”; „Hálával áldozzál”; Kreativitás a keresztyénségben.

Kálmánchey Márta könyveit olvasva fejezetről fejezetre megerősödhet bennünk Pál apostol vallomása: „…ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra” (2Kor 4,16).

„Mit is jelöl a »belső ember« szókapcsolat? Az ember legbelsejét, személyiségének középpontját, legmélyebb valóját, amely képes a spiritualitás felfogására, és arra, hogy befogadja Isten benne végzett munkáját… Ez a könyv abban szeretne segíteni, hogy az ön és emberismeret fejlesztése által növekedjen belső emberünk, erősödjön Isten bennünk élő lenyomata, képmása, és mind jobban megvalósíthassuk azt, amire hívattunk.” (Részlet A belső ember növekedése c. kötetből)

Kálmánchey Márta: A belső ember erősítése
Fr/5, kartonált, 120 oldal, 590 Ft
Megrendelhető a Kálvin Kiadó honlapjáról.

Kálmánchey Márta: A belső ember növekedése
Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével
Fr/5, kartonált, 132 oldal, 690 Ft
Megrendelhető a Kálvin Kiadó honlapjáról.

Kálmánchey Márta: A belső ember megújulása
Pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez
Fr/5, kartonált, 128 oldal, 690 Ft
Megrendelhető a Kálvin Kiadó honlapjáról.

________________________________________
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: 06-1-386-8267
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
www.kalvinkiado.hu