Két percben – Karácsonyi könyvajánló

Lelki állóképességünk megerősítése napi feladat. Óriási szükségünk van manapság erre. Ha a lélek kiüresedik, megroggyan és sorvad, ha kedvét veszti, az kihat mindenre, és az ember már nem tud semmi egyebet értékelni meg élvezni. De az is igaz, ha a lelki állóképességünk jó kondícióban van, akkor – hála Istennek – az is kihat mindenre, áthatja, felülírja és át is formálja az életkorunkat, a fizikai állapotunkat, az anyagi helyzetünkhöz való viszonyunkat, az életkedvünket. A jó lelki állóképesség segít sok mindenen fölülemelkedni. A lelkünk belső derűje és a lelkierő átsegít betegségen, gyászon, hiányérzeteken és sokféle nehézségen. Ennek érdekében »mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében« (Ef 5,19–20).”

Fekete Károly református püspök, egyetemi tanár kétperces időkeretben elhangzott elmélkedéseiből, az ige – gondolat – fohász vázra épülő „kétperceseiből” adott közre válogatást a Kálvin Kiadó, amelyeket a szerző a Kossuth Rádió hajnal hat órai hírek előtt elhangzó „napi imádsága” számára fogalmazott. Keresztyén ünnepeink üzenete, a zsoltárok hangja, az evangéliumokban írásba foglalt jézusi szavak és az apostoli intelmek abban segítik az olvasót, hogy a lélek belső derűje és állóképessége mindennap növekedjék.

Fekete Károly: KÉT PERCBEN Ige – gondolat – fohász
Oldalszám: 248 oldal
Kötészet: keménytáblás védőborítóval

A kötet online is megvásárolható a Kálvin Kiadó honlapján.