Húsvét hétfő

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.”

Ef 1,3;7-8.

Ha szóba kerül az ajándékozás, elsőre talán a karácsony jut eszünkbe. Pedig húsvétkor ugyancsak beszélhetünk ajándékokról. Nem a nyusziról, meg tojásokról, hanem olyan ajándékokról, melyet az ember önmagának nem szerezhet meg. Nem tudja elvenni, csupán elfogadni. Ezek a kincsek nem kopnak meg az idő múlásával. Nem kell attól félni, hogy valaki ellopja tőlünk. Mert az Atya Isten, Uraknak Ura, ezt személyesen neked, nekem szánta. Ezeket az ajándékokat egyedül Tőle, az Atyától lehet megkapni Jézus Krisztuson keresztül. „Megáldott minket mennyei világának minden lelki ajándékával Krisztusban.” Ezeket a lelki ajándékokat a hívő életben, a Krisztus által vezérelt életben lelhetjük meg. Olyan lelki áldásokról beszélünk, melyek nap, mint nap megerősítenek, lelkünket Istenre hangolják. Hála legyen mindezért Istennek!

Ha húsvétra gondolunk igazán örvendezhet a szívünk! Hiszen Jézus Krisztus ezen a napon kimondhatatlanul nagy dolgot cselekedett meg az emberekért. Önmagát adta áldozatul, hogy megfizessen bűneinkért, hogy engesztelést szerezzen az Atyánál minden bűnünk miatt. Ezért vallhatjuk, hogy Őbenne van a mi megváltásunk, a mi bűneink bocsánata. Húsvétkor ezért a felfoghatatlan szeretetért adunk hálát!

Ilyenkor eltöpreng az ember azon is, mi az igazi gazdagság? Igen, olyan jó lenne gondtalanul, stabil anyagi háttérrel élni! De mit ér az egész, ha az ember lelkében szegény? Ha Krisztust nem ismerve kénytelen küzdeni a lelket megnyomorító terhekkel? Jézus nem csak szabadítást szerzett az embernek, de egyúttal Ő maga lett erőnknek, reményünk forrása.

Adjunk ma hálát Jézus Krisztusért, aki jött, győzött és uralkodik mindörökké! Érted is adta Önmagát!