50. hét – Advent második vasárnapja – Heti ige

„Szabadításodra várok Uram!” 1Móz 49,18

Nem szeretjük a korlátokat. Idegenkedünk minden olyantól, ami meggátol bennünket abban, hogy az életünk kiteljesedjen, vágyaink, álmaink valóra váljanak. Ellenállást tanúsítunk minden felé, ami a szabadságunkat korlátozza. De tudjuk-e mi az igazi szabadság? Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálok amit, és amikor akarok? Mi hát az Isten szerinti szabadság?

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság”

– olvassuk a Második Korinthusi levélben. Ebből tehát az következik, hogy az ember igazán szabad csak akkor és csak ott lehet, ahol Isten Lelke is munkálkodik. Az ember Krisztussal lehet igazán szabad. Mert Isten Lelke felszabadító erő. Felszabadít az aggodalmak alól. Felszabadít arra, hogy reményteljesen, bizakodva tekintsünk a holnapra. Felszabadít, hogy kiteljesedjünk a szeretetben, az Atya és egymás szeretetében. Aki megtapasztalja ezt a fajta szabadságot, az rájön arra, hogy Isten Igéje nem rossz értelemben vett korlátozó erő, nem az emberi szabadságot korlátozza, hanem éppen ellenkezőleg, felszabadít a hamis szabadságvágy alól. Isten törvénye azt a célt szolgálja, hogy az Úr Lelke jelenlétében az ember igazán szabad legyen. Mentes mind attól, ami az ember szívét, lelkét, elméjét mérgezi: a bűntől, a hamis vágyaktól, a másik ember gyűlölésére feljogosító eszméktől.

Krisztus már megszerezte az embernek ezt a szabadságot. Idén adventkor pedig különösképpen is vágyunk arra, hogy Krisztus szerint szabadok legyünk. Adventi váradalmunk a szabadító Krisztus felé irányul, aki Lelkével még a járványhelyzet alatt is nagyon aktívan jelen van az Őt keresők életében. Mint ahogy Krisztus ott volt a tanítványok mellett a viharban, Ő ma is jelen van a „járvány viharában”. Olyan jó lenne, ha minél több ember keresné őt, és várná Tőle a szabadítást!

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket! Gal 5,1a”

 Az Ő szabadítása a Tiéd is!

Az adventi időben, Karácsonyra készülődve figyelj az Úr Krisztusra, mert Ő szabadító Úr, és téged is szabaddá szeretne tenni!