Heti útravaló – 43. hét

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként.”

ApCsel 20,20

Pál apostol búcsút vesz az efézusi vénektől, tehát a gyülekezet elöljáróitól. Nem szépíti az eseményeket, elmondja azt is, hogy ez a búcsú bizony végleges, többé nem fognak találkozni. Most, még utolsó alkalommal azonban megragadja a lehetőséget, hogy szívükre beszéljen és tanítsa, intse őket. Mondandóját azzal kezdi, mi mindent tett a gyülekezet épüléséért. Nem azért, hogy dicsekedjen, nem azért, hogy felvágjon, hanem hogy lássa a gyülekezet Isten Lelke micsoda erővel dolgozott ott a közösségben rajta keresztül. Mennyi tanítás elhangzott, mennyi csoda történt. Még a veszélyek ellenére sem rettent meg, húzódott meg csendben a sarokban, hanem erőnek erejével szólt és cselekedett bizonyságot téve Jézus Krisztusról. Semmit sem hallgatott el abból, ami hasznos – mondja nekik Pál. Nem szelektált a tanításból, nem írta át őket, hanem mindent átadott, amit a Lélektől kapott.

Milyen jó lenne ilyen feddhetetlenül, bátran, félelem nélkül bizonyságot tenni! Mai színes világunkban nagyon sok vallási nézet, életmódlátás, világnézet találkozik (olykor feszül egymásnak). Ebben a sokszínűségben kell keresztyén identitásunkkal megállnunk és nem engednünk az evangélium tiszta tanításából, hitünk sarkalatos pontjaiból. Könnyű beleesni a megfelelés kényszerébe, hogy az elfogadás végett engedünk Jézus tanításaiból. Előttünk azonban Pálnak a példája kell, hogy álljon, ki se a zsidók, se a népek fiai között nem engedett az evangélium tanításából. Így járt városról városra, zsinagógáról zsinagógára és házról házra, hogy elmondhassa az embereknek: Isten Fia itt járt közöttünk, meghalt bűneinkért és harmadnap feltámadott a halottak közül.

A reformáció hónapjában érdemes megemlékezni arról, hogy reformátor elődeink számára is milyen fontos volt ez a fajta páli indulat, kik nem féltek kiállni az evangélium tiszta tanításáért. Számunkra is fontos intelem lehet, hogy Isten szava nem életmódbeli ajánlás, hanem éltető erő!