Heti útravaló – 43. hét

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…”

Mt 28,19a

Jézus Krisztus mielőtt az Atya jobbjára ült volna, nem csak ígéreteket helyezett a tanítványok szívére, hanem feladattal is ellátta őket. „Tegyetek tanítványokká…” Jézus Krisztus missziói parancsa legtöbbször keresztelők alkalmával hangzik el. Nem is csoda, hiszen a parancsban benne van a missziói tevékenység két alapvető eleme: a keresztelés és a tanítás. Ez a két sarokkő, adott esetben, felcserélhető. Gyermekkeresztségnél, egyértelműen, a keresztséget követi a tanítás, a hitre való nevelés. Ebben óriási szerepe van a szülőknek, keresztszülőknek, de magának a gyülekezetnek is, hogy figyelemmel kövesség a gyermek lelki épülését. Azonban nagyon sok olyan helyzet, szituáció van, amikor a tanítást követi a keresztség. Klasszikus értelemben véve sokszor ezt szoktuk missziónak nevezni. Megszólítani másokat és Krisztushoz vezetni, kísérni az embereket. És én erre szeretném most a hangsúlyt helyezni. Krisztushoz kísérni az embereket. Mit is értek ez alatt? Azt, hogy lehetőség szerint, a missziót végző bizonyságtevő kísérje figyelemmel azon emberek hitbeli fejlődést, akiket elért, megszólított, akik előtt bizonyságot tett Jézus Krisztusról.

Megszólítani, kísérni, segíteni. Oly sokan vannak, akik le szeretnének valamit tenni. Eddigi életük hatalmas terheit. Hányan vannak, kiknek bűnei folyamatosan vádolják az embert, akik keresik a szabadulást, akik vágynak egy szabadító után. De tudják-e, hogy Jézus Krisztus a szabadító? Misszióra ma is nagyon nagy szükség van. Olyan emberekre, akik bátran bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról, olyanokra, akik felkarolják a lelkileg összeomlott embereket, akik kézen ragadják a lelkében gyötrődő embert és az Úr Krisztushoz vezetik őket. Semmiképpen sem hiábavaló ez a szolgálat! Hiszen Jézus ígéretet is tett a tanítványoknak, az embernek: „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” A szolgálatban, a misszióban egészen biztosan ott tudhatjuk magunk mellett azt, akiről bizonyságot teszünk: Jézus Krisztust!

Ma, október 30-a Missziói vasárnap van. Imádkozzunk Református Egyházunk missziói programjaiért, azokért, akik missziót vállalnak és azokért, akiket elérhetnek az evangélium örömével: Jézus Krisztus Úr, Megváltó!