Heti útravaló- 42.hét

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogy nálatok is.”

2Thessz 3,1

Korábban már volt szó a thesszalonikai gyülekezet mély, lelki gyümölcsökben gazdag hitéről. Ha követjük a bibliaolvasó kalauz naponkénti ige ajánlásait, akkor az apostol leveleiből magunk is meggyőződhettünk a gyülekezet buzgó hitéről, ami példaként állt sok más gyülekezet előtt, és maga az apostol is jó szívvel, nagy szeretettel vitte hírét más városokba, ahol Krisztus Jézusról tanított. Pál számára valódi öröm volt, hogy az a munka, amire a Szentlélek Isten elhívta ilyen gazdag gyümölcsöt termett. Szerette volna, ha más gyülekezetekben is ilyen mély gyökeret verne az evangélium. Ezért kéri az övéit, hogy imádkozzanak. Ne csak a saját lelki, hitbeli megerősödésükért, hanem másokért is. Imádkozzanak az apostolokért, akik városról városra járva hirdetik mindazt, amit a Szentlélek a szívükre helyez. Imádkozzanak, nehogy megfáradjanak ebben a szolgálatban, nehogy elbizonytalanodjanak, nehogy eltérjenek attól az evangéliumtól, amit szólniuk kell.

Bizony, még a vezetőknek, egy-egy gyülekezet vezetőjének is oly nagy szüksége van a megerősítésre, a bátorításra, a bíztatásra! Nagy szükség van az imádság szolgálatára. Ma is, jó, ha ilyen formán is gondolunk lelkipásztorainkra, gondnokainkra, a presbiterekre.

Hordozzuk az ő szolgálatukat imádságban, kérjük az Atyát, hogy még inkább megerősítse őket abban a szolgálatban, amire a Szentlelken keresztül elhívást kaptak!