Heti útravaló – 4. hét

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! (Mt 10,7)

Jézus maga köré gyűjti tanítványait. Nem, most nem azzal a céllal, hogy egy újabb példázatot helyezzen a szívükre, vagy hogy valami fontos dolgot tanítson nekik. Nem is azért, hogy egy újabb csodának legyenek a tanúi. Ezúttal feladattal látja el őket. Olyan feladattal amire lehet nem is voltak teljesen felkészülve. A történet egyik legszebb pontja ezért éppen az, hogy ha még felkészületlenek is voltak, Jézus felkészíti őket a szolgálatra. Így fogalmaz a Szentírás: „hatalmat adott nekik”. Hatalmat, hogy gyógyítsanak és kiűzzenek tisztátalan lelkeket. Gondolhatná valaki: „ez milyen menő már! De jó lenne ilyen hatalom birtokában lenni!” Azonban mindaddig, amíg így gondolunk rá, mint „menő dolog”, addig nem is értjük igazán a súlyát. Nem azért kapták, hogy feltűnést keltsenek az emberek előtt, nem azért, hogy az emberek másként tekintsenek rájuk, hanem azért, hogy ezzel is hirdessék: elközelített a mennyek országa! A mennyek országa közelségét számos csoda jelzi. Betegek gyógyulnak meg gyógyíthatatlannak hitt betegségekből. Gonosz lelkek távoznak az emberekből. Amikor ezeket megteszik a tanítványok, akkor nem a maguk dicsőségét növelik, hanem Krisztusról tesznek bizonyságot. Jézus Krisztus eljövetele a mennyek országa eljövetelét jelentette.

Na de mi a helyzet a jelennel? Talán ma Jézus nem küld ki tanítványokat a világba, hogy hirdessék a mennyek országa eljövetelét? Dehogynem! Ma is hív, ma is megszólít embereket és cselekvésre indítja őket. Ma is vannak, akik nem csak szóval, de tettekkel is bizonyságot tesznek róla. Aki odalép egy hajléktalan emberhez, és melegételt, vagy egy takarót ad neki, az Krisztusról tesz bizonyságot. Aki gondozza azokat az embereket, akik már nem tudnak magukról gondoskodni, hirdeti, hogy a mennyek országa közel van. Aki ad olyannak, akinek nincs, aki megvigasztal másokat, letörli mások könnyeit, mind-mind Isten dicsőségét nagyobbítják!

Ma Jézus talán téged is szolgálatra hív. Téged is el szeretne küldeni, hogy az Ő hírnöke légy. Nem állsz rá készen? Nem baj. Talán régi tanítványai sem álltak rá készen. Akkor azt kérdezed, mégis miért indultak el? Azért, mert Jézus tette őket késszé arra, hogy az emberek közé menjenek, és sok csodát tegyenek. Jézus téged is fel tud készíteni a feladatra. Te is tehetsz csodákat. Csoda, ha egy nélkülöző, kap egy kis ételt. Csoda, ha valakit megvigasztalsz. Csoda, ha örömet szerzel egy olyan embernek, aki már minden reményről lemondott.

Sok csodát lehet ma is tenni, csupán arra van szükség, hogy figyeljünk Krisztusra, és engedjük, hogy felkészítsen és odaküldjön, ahol igazán szükség van a csodára.