Heti útravaló- 39. hét

„Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.” Kol 2,14

Ebben a szakaszban Pál apostol nagyon röviden összefoglalja a krisztusi váltságművet, tehát azt, mit tett értünk Krisztus Urunk. Érdemes egy kicsit eltöprengeni azon, hogy ha az ember arról hall, hogy valakiért meg kell tenni valamit, akkor sok esetben felmerül az a kérdés is: ő mégis mit tett értem? Miért segítsek neki, miért adjak neki bármit is, hát tett ő bármit is énértem? A hitetlen ember is ezt kérdezi Jézussal szemben: mit tett Ő értem, egy olyan valaki, aki 2000 évvel ezelőtt élt? Miért bízzam én olyan valakire az életem, akit még csak soha nem is láttam? Erre a kérdésre az Ige adja meg a választ: eltörölte a minket terhelő adóslevelet. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a bűneset következtében az ember kapcsolata megromlott Teremtő Urával: A bűn a mindennapi élet része lett, és Isten bár küldött prófétákat, de az emberek nem akartak hallgatni Isten szavára, ezért egyre inkább kezdtek tőle eltávolodni. Istenben azonban sokkal nagyobb a szeretet, mintsem tétlenül nézné, hogy a saját képére teremtett alkotásai, oktalanságuk miatt a halál rabjai legyenek.  Ezért elküldte közénk Jézus Krisztust, akiben saját maga lakozott, hogy ezen a tarthatatlan állapoton javítson. Ismerjük azt az igét, hogy „a bűn zsoldja a halál.” Ez azt jelenti, hogy a bűnnek közvetlen következménye a halál. De jött Jézus és azt mondta, hogy az összes bűnt, amit elkövettetek, annak az árát, a közvetlen következményét magamra vállalom. Mert azt mondta Krisztus, nem akarom, hogy te és te és te boldogtalanul éljetek itt a földön, folyamatos szenvedések között. Nem akarom, hogy ne lásd meg milyen a testi halál után az örök boldogságban lenni. Ezt jelenti, hogy azt a bizonyos adóslevelet felfüggesztette a fára.

Itt kanyarodjunk vissza az elejére. Ő ezt tette értem. Én mit tehetek tehát érte? Kell-e bármit is tennem érte? Krisztus hatalmas áldozata hálára kötelez bennünket. Hálánkat kifejezhetjük úgy is, hogy Jézus tanításait komolyan vesszük, igyekszünk azok szerint élni. Törekszünk a szeretetre, békére, távol tartjuk magunkat az irigységtől, attól is, hogy bárkinél is többnek gondoljuk magunkat és igyekszünk testvéri szeretettel odafordulni minden segítséget kérőhöz.

Krisztus nem akármit tett értünk, tegyünk hát mi is valamit, úgy, hogy szeretetben hordozzuk egymást. Adjon a Mindenható Isten ehhez nagyon sok erőt és áldást, hogy valódi tanítvánnyá válhassunk, akik követik Mesterüket.