Heti útravaló- 35. hét

Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Róm 7,4

Pál ebben az egy mondatban nagyon érthetően és világosan összefoglalja a keresztyén élet mikéntjét. Gyökerestől megváltozik az ember élete azután, hogy szívében megszületik a vágy a Szentháromság Isten felé. Olyan erőteljes változásokat tapasztalhatunk, mintha meghaltunk volna, és már itt a földön új emberként éledünk újjá. Már itt a földön megtapasztalhatjuk a mennyek országa csodáit, melyeket Isten közelségében élhetünk meg. A megváltott, lélekben újjászületett ember halott a bűnös világ számára. Mit is jelent ez? Nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem fog bűnt elkövetni. A csábító folyton megkísérti az ember szívét és bizony olykor akarva/akaratlanul elkövetünk Istennek nem tetsző dolgokat. Nem ebben áll a változás. Hanem abban, hogy a bűnös ember felismeri a maga gyengeségeit, a maga hiányosságait. Megszületik benne a bűnbánat, mint a tékozló fiúban, aki kesereg saját életén, apja eltékozolt vagyona felett és vágyódik arra, hogy ismét atyja mellett lehessen. Az újjászületett ember ugyancsak vágyódik Isten közelségébe, mert érzi azt a bizonyos űrt a lelkében, amit csak Ő tud betölteni.

Itt jutunk el az Ige következő, nagyon markáns üzenetéhez: „másé vagyok”. A mai világban nagyon nehéz egy ilyen kijelentést tenni. Sőt! Ha azt mondom, hogy nem a magam ura vagyok, hanem valaki más uralkodik felettem, talán egyenesen bolondnak nézik az embert. Hogy lehet ezt hagyni? Mi ebben a jó? Hát nem az a jó, ha senki nem szól bele az életembe és csak azt csinálok, amit csak akarok? A lélekben újjászületett ember megérti és megérzi azt, hogy Jézus Krisztus uralma alatt élni, nem bezártságot, nem megkötözöttséget jelent, hanem a legnagyobb szabadságot. Szabad a bűn miatti keserűségtől, szabad arra, hogy Isten gyermekeként boldog élete lehessen. Nem a világ kínálta boldogság ez. Hanem Istentől eredő boldogság. Az ember szeretetben élhet. Szabad arra, hogy Isten szeretetét megélje, és másokat szeressen.

Ebből következik a harmadik gondolat: „hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek”. A lélekben újjászületett ember élete nem semmittevő élet. Hanem szeretetadásban gazdag élet. Ez ugyancsak jelenti azt, hogy a számomra idegen emberek felé is szeretettel fordulok, és azt is, hogy igyekszem másokkal jót tenni, igyekszem a szenvedők szenvedéseit enyhíteni. Mindezeket Isten dicsőségére.

Keressétek azt az Úr Krisztust, aki önmagát adta fizetségül a mi bűneinkért, hogy nekünk egy szabad, szeretetben és boldogságban gazdag életünk lehessen, már itt a földön is!