Heti útravaló- 33. hét

„Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által.” Róm 1,11-12.

Szívbe markoló micsoda szeretettel beszél Pál apostol a római gyülekezetről. Mint mikor az édesapa rég nem látott fiáról beszél. Vágyódik arra, hogy ismét közöttük lehessen, ismét együtt legyenek. Sőt, hálát ad ezért a közösségért, hogy Isten Lelke buzdítja őket arra, hogy felebaráti szeretetben éljenek és az életükkel is hirdessék az evangéliumot.

Ebbe a közösségbe szeretne Pál visszatérni, hogy ismét láthassa őket és megajándékozza őket lelki ajándékokkal, méghozzá úgy, hogy épüljenek egymás hite által. Bizony, abban a közösségben, ahol a Szentlélek Isten munkálkodik, ott az ember hite is erősödhet testvérei által. A közösség tagjai erősíthetik, bátoríthatják, vigasztalhatják egymást.

Az utóbbi időben sajnos kevés alkalom adódott arra, hogy megélhessük az egy térben történő, közös istentiszteletek, közös éneklések, imák, Igehallgatások áldó ajándékait. De ha még egy közösség tagjait falak, települések, vagy vírusvédelmi intézkedések is választják el egymástól, még így is megtapasztalhatjuk a közösségben rejlő erőt, bátorítást, vigasztalást, ha ott Isten munkálkodik. Egy telefonhívással, vagy akár egy üzenettel is erősíthetjük egymást. Épülhetünk egymás hite által úgy, hogy elmesélhetjük: Isten milyen módon van jelen az életemben, hogyan tapasztaltam meg az Ő szabadító kegyelmét.

Fontos, hogy egymásra is tekintsünk és Istentől várjuk a megerősítést, szívünk késszé tételét egymás megsegítésére. Hatalmas felelősségünk van abban, hogy a gyülekezetet valódi szeretetközösséggé tegyük, ahol hitben erősödhetünk, vigasztalódhatunk és örömben meggazdagodhatunk.