Heti útravaló – 32. hét

„Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.”

1Kor 3,5

Igen nagy problémát okozott a korinthusi gyülekezeteben a pártoskodás. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet tagjai túlságosan is ragaszkodtak ahhoz az emberhez, akin keresztül Jézus Krisztus megszólította őket. Ebből pedig igen hamar összetűzések támadtak, mondván „én Apollóshoz tartozom”, „én pedig Pálhoz”. Pál igen bölcsen és alázatosan nem válik részlehajlóvá és nem kezdi az ellentétek erősíteni azzal, hogy a „sajátjait” kiemeli és nekik ad igazat. Pál ezt a helyzetet, ezt a konfliktust is az Ige tükrében igyekszik kezelni, megoldani, mondván: nem a szolgálattevő személye az elsődleges, hanem az, amit rajta keresztül a Szentlélek Isten el szeretne érni az emberek szívében. Jézus Krisztus szolgái nem nagy emberek, csupán szolgák, kik Uruk parancsait követve tesznek bizonyságot nap, mint nap szóban és tettben. A szolga nem maga dönti el, hogy hol/mikor/mit csinál, hanem azt teszi, amire Ura megbízta. Így mindenféle szolgálatban a legfontosabb, hogy Isten mit szeretne elérni a szolgálattevőn keresztül.

Jézus a megváltás csodájával egyúttal ki is választja az embert arra, hogy mint Isten gyermeke hírnökké váljon az emberek között. Mindenkinek egyénre szabottan ad célt, ad feladatot. Ezen szolgálatok alkalmával nem csak mások életébe lehet fényt vinni, de egyúttal a mi kapcsolatunk is szorosabbá válik azzal a Krisztussal, aki elindít, megerősít és végigkísér a szolgálat útján is. „Mindenki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.”

Hogy mi ez a szolgálat? Erre a választ az tudja megadni, aki kiválasztott téged: Jézus. Kérd el imádságban tőle, mi az a szolgálat, mi az a terület, ahol a leginkább ki tudod aknázni azokat a lehetőségeket, amiket megadott neked az Úr!