Heti útravaló- 31. hét

„Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák.” Jak 3,18

Amikor magunk elé képzelünk egy bölcs embert, akkor a legtöbbször egy olyan valaki képe jelenik meg előttünk, aki kiegyensúlyozott, nagy tudással, élettapasztalattal rendelkezik. A Szentírásban több helyen is olvasunk a bölcs ember legfontosabb ismérveiről és hamar szembetűnik a legfontosabb különbség a földi és isteni mérce szerinti bölcs között. Míg az egyiknél a bölcsesség egy hosszú útnak a vége, egy tanulással, megfigyeléssel, önkontrollal teli utazás, addig a másiknál a bölcsesség nem emberi erőfeszítéseknek az eredménye, hanem Istentől származó ajándék, melyet a benne hívők kaphatnak meg. Mint Istentől származó ajándék, az emberi élet minden szegmensére igen szembetűnő hatással van. Erről számol be maga Jakab is, mikor egy korábbi versben felsorolja, hogy ez a felülről, Istentől származó bölcsesség tisztaságra ösztönöz, a békességre vágyik, méltányos, engedékeny, irgalmas másokkal és a hitnek jó gyümölcseiben gazdag.

Ma a béke vasárnapja van, így ebből a felsorolásból is ezt emelném ki. A bölcsesség békeszerető. Aki a hit bölcsessége szerint rendezi az életét, az nem csak örvendezik a békességnek, de egyúttal maga is békességteremtő. Isten ezért osztja olyan bőségesen az Ő gyermekeinek a bölcsesség ajándékát, hogy általuk is béke származhasson az emberek között. Milyen nagy szükség is van azokra, kik békét teremtenek maguk körül! Mennyi békétlenséggel kerülünk szembe nap, mint nap! Nem csak a háborúra, az emberek közötti viszálykodásra kell itt gondolni, de mennyi békétlenség, háborúság van az emberi szívekben is. Vannak, kik nemhogy másokkal, de önmagukkal sincsenek kibékülve. Sokan talán ezért is szítanak viszályt más emberek között. A világosság fiai azonban a békesség hírnökei is egyúttal. Aki le tudja tenni életet Isten kezébe, az békességre is lelhet és aki békességet lel önmagában, az még szavak nélkül is hirdeti a békét környezetében. Így tud bennünk és rajtunk keresztül Jézus Krisztus

Olyan nagy szükség van ma azokra, akik békét teremtenek, akik békességben vetnek, mert az igazságtalanság új és új utakat lel a világban, békétlenséget szít, hiszen ahol hitetlenség van, ott reménytelenség is. Az igazság gyümölcsei azonban reménnyel töltenek el minket és megmutatják, hogy minden háborúság, minden szenvedés és fájdalom ellenére Isten nem vette le kezét erről a világról, mert ma is vannak, kik a békesség hírnökei, kik reménnyel, vigasztalással, irgalommal fordulnak azok felé, kik szomjaznak a békességre!

Imádkozzunk ma azokért, kik békétlenségben élnek és azokért, kik békességet teremtenek!