Heti útravaló- 29. hét

„Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni.” Mk 4,3

Bizony, innen indul ki minden: „kiment a magvető vetni”. Elindul a magvető, aki az igének magvait, Isten szavát, üzenetét elhinti az emberek szívébe. Magvetés, amikor felhangzik Isten beszéde az emberek között. Magvetés volt, amikor Isten egyetlen szavára a semmiből valami lett, amikor a sötétségben felfénylett az Ő világossága. Magvetés volt, amikor Isten szava, az Ige emberi formát öltött magára Jézus Krisztus személyében. Magvetés volt az Ő tanítása az emberek között, és magvetés volt, amikor később a tanítványokból tanítók lettek és járva a településeket hirdették az evangéliumot. Magvetés minden egyes alkalom ma is, amikor hirdetik/hirdettetik Isten igéje.

Isten az igében, az igével közelebb lép az emberhez minden egyes alkalommal. Amikor hallod az evangéliumot, Jézus Krisztus kopogtat szíved ajtaján. A magvetés ma is zajlik. Isten ma is elküldi az ő szolgáit a földekre, hogy hintsék el a magokat, mert ahol jó földbe hull, növény lesz belőle és jó gyümölcsöt terem, ott az ember igazán átélheti a Szentháromság Isten közelségét. Ott, ahol a magból növény lesz, Isten lép be az ember életébe. Ebből a növényből lesznek a hitnek gyümölcsei.

A magvető ma is dolgozik a földeken. A gazda, Isten, ma is kiküldi szolgáit, hogy dolgozzanak serényen, hintsék el a magokat. Elküldi szolgáit, hogy tegyenek bizonyságot a Szentháromság Istenbe vetett hitükről másoknak szóban és tettben egyaránt. Mert az ige magvai nem csak szavakból állnak! Istenről, az Ő szeretetéről tesznek bizonyságot azok a tettek is, amikor valaki megkönyörül a rászorultan. Amikor valaki enni ad az éhezőnek. Amikor valaki letörli felebarátja könnyeit. Ők is magvetők, hiszen Isten kegyelméről, könyörülő szeretetéről tesznek bizonyságot az emberek előtt. Magvetés azok szívében, akik reményt kaptak és magvetés azok szívében, akik szem és fültanúi mind ezeknek.

Isten a magvetés szolgálatát azért bízza ma is a tanítványokra, hogy minél több emberhez eljusson, és minél többen elindulhassanak az örök élet felé vezető szűk ösvényen.

A magvetőket Isten ma is kiküldi vetni.

Halljátok! Halljátok?