Heti útravaló- 27. hét

„Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”
Mt 16,25-26a

Ha nem ismernénk az Úr Jézus Krisztus korábbi és ezt követő tanításait, értehetetlenek lennének ezek a szavak. Hogy lehet egyszerre elveszteni és meg is találni valamit? Hogy lehet egy életet megmenti úgy, hogy elveszítjük azt?

Jézus ebben a néhány versben arról tanít bennünket, hogy milyen következményei lesznek az életünkre nézve, ha Őt követjük. Sőt, nem is akármilyen következményei lesznek. Hiszen életünk egy teljesen új minőségben fog folytatódni. Már nem olyan lesz, mint volt, gyökerestül változik meg. Azt mondja Jézus, aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki meg akarja menteni az életét a kárhozattól, a bűnöktől, a lelki gyötrődésektől, a fájdalmaktól az szakít a világhoz való röghöz kötöttségtől. Nem nyerészkedik, nem annak szenteli folyamatosan az életét, hogy földi kincseket gyűjtsön, hogy hatalomra törjön mások felett. Ezt az életet kell elveszíteni, ezt az életet kell elfelejteni. Azt az életet, amiből hiányzik az igazi szeretet, amiből hiányzik maga Jézus.

Ehelyett Ő egy teljesen más minőségű életet kínál. Azt mondja: aki elveszti az életét énértem, az megtalálja azt. Aki elveszti az anyagiasságra, az önzésre alapozott, szeretet nélküli életet Őérte. Nem másért! Jézusért! Az megtalálja az életét, megtalálja az életet. Egy olyan életet, ami nem ér véget a testi halál után, hanem van folytatása. De ezt az életet nem csak akkor, hanem már itt, e földi létben is megtapasztalhatjuk.

Ha Jézusra alapozod az életed, Ha Őt szeretnéd követni, ha Rá szeretnéd magad bízni teljesen, akkor már a földi életed is gyökeresen megváltozik. Mert megtapasztalhatod milyen az, amikor Krisztus a te oltalmad. Megtapasztalhatod az Ő szeretetét, az Ő bátorítását, az Ő erejét és bíztatását, sőt még az Ő vigasztalását is. Kifogyhatatlan ajándékok sora ez, amit Ő, az Őt követőknek, az Őt szeretőknek szán. Érdemes Tőle várni ezeket a javakat, hiszen az Ő kegyelme és szeretete hatalmas!