Heti útravaló- 27. hét

„Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között.”
1Kir 3,9a

„Bárcsak lehetne nekem is 3 kívánságom…” – bizonnyal sokan vagyunk, akik elméláztunk már ezen a kérdésen. De azért valljuk be őszintén, egy kívánságnak is nagyon tudnánk örülni. És mennyi mindent tudnánk kívánni! Ahányan vagyunk, szívünknek annyi rejtett vagy akár nyílt vágy van, amit magáénak szeretne tudni. Valaki biztos anyagi hátteret, valaki befolyást, valaki sikereket, valaki egészséget kérne, és még ki tudja, mennyi mindent tudnánk kérni.

Salamon király, uralkodása kezdetén egy biztos alapot vetett. Atyjához, Dávidhoz hasonlóan nem csak magát, de uralkodását is az Örökkévaló Istenre bízta. Áldozatot mutatott be, és könyörgött Istenhez, aki meghallotta a hozzá intézett könyörgéseket. Az Úr megjelent neki álmában és hatalmas ajándékkal örvendeztette meg Salamont: „Kérj valamit, én megadom neked!” A király nem gazdagságot kért, nem hatalmas hadsereget, amivel leigázhat nemzeteket, nem halhatatlanságot, sem semmilyen más földi élvezetet nem kért, hanem azt mondja Istennek: „Adj a te szolgádnak engedelmes szívet…” Olyan szívet kért Salamon, ami tele van hittel, bizalommal Isten felé és nem utolsó sorban bölcsességgel. Azt kéri Salamon uralkodása kezdetén, hogy Isten legyen az Ő vezére, akire rátekint a nehéz időkben. Azt szeretné, hogy ha maga a világ Teremtője lenne az ő uralkodásának az alapja.

Az Úr megáldotta ezt a kérést! Sőt, meg is sokszorosította, hiszen olyan dolgokat is megadott, amiket nem kért Salamon: világhírű bölcsességet és gazdagságot. Nem kísérteni akarta ezzel az Úr Salamont, hátha elbízza magát, hanem ajándék volt ez, amivel jól sáfárkodhat.

Salamon tudta csak akkor lehet jó király, olyan uralkodó, aki különbséget tud tenni jó és rossz között, ha Istenre bízza magát. Jó példa lehet Salamon király előttünk. Amikor tervezünk, belevágunk valamibe, elkezdünk valamit, akkor bevonjuk-e Istent is a képletbe? Tudunk-e tőle erőt kérni? Rá tudjuk-e bízni terveinket? Jó úgy belevágni terveink megvalósításába, hogy előtte imádságban Isten elé visszük gondolatainkat és tőle kérünk áldást minden munkánkra. Jó úgy imádságban elé járulni, hogy rábízzuk magunkat és mindazt, amit el szeretnénk érni az életben. Jó összhangba hozni saját céljainkat Isten terveivel!

Isten a te életed része is szeretne lenni, hogy utat mutasson, helyes irányba állítson, oltalmat és békét adjon!