Heti útravaló- 26. hét

„A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak.” ApCsel 28,2

Nagy-nagy öröm tud az lenni, amikor váratlan helyről kapunk segítséget. Onnan, ahonnan nem is vártuk, vagy ha igen, akkor igen csekély esélyt adtunk neki. Pál és útitársai miután megmenekültek az éh-és szomjhaláltól, végre ismét szárazföldön járhattak és váratlan vendégszeretetnek lehettek a megtapasztalói. Máltán, ahol végül kikötöttek, a sziget lakói nagy szeretettel befogadták a jövevényeket. Oltalmat és védelmet nyújtottak nekik a természet erőivel szemben. Meleget a hideg és száraz helyet az esővel szemben. Bizony, hogy igazi gondviselés volt ez. De elsősorban nem a barbárok gondviselése, hanem az Atyáé. Ugyanis Isten, az Ő angyalán keresztül ígéretet tett szolgájának, Pálnak, hogy egy lélek sem vész el azok közül, akik vele együtt vannak a hajón. Isten ígéretet tett Pálnak, hogy megmenekül mindazokkal, akik vele együtt vannak. Így tudta bátorítani a többieket is, akiknek halálfélelmük volt, akik szenvedtek, bizonytalanok voltak afelől, túl fogják-e élni ezt az utazást. Pál azonban nem félt, nem rettegett, mert Isten angyala mellé állt, az Úr biztosította afelől, hogy gondját viseli neki és utastársainak.

Mi, emberek sokszor könnyelműen teszünk ígéreteket. Hirtelen fellángolásból, számításból, becsvágyból… De ha még ígéreteinknek komoly alapjai is vannak, annyi minden keresztülhúzhatja, megakadályozhatja azok beteljesülését! Isten előtt azonban nincsenek ilyen akadályok. Őt nem befolyásolja más, semmilyen külső tényező, senki nem állíthat elé olyan akadályt, amit ne tudna áthidalni, ledönteni. Ha Isten ígéretet tesz, azt mindig meg is tartja, ahogy tette azt a választott néppel, a prófétákkal, az apostolokkal…

Vannak nekünk szóló ígéretek is. Olyanok, amik az Élet Urától, Jézus Krisztustól származnak. Ígéretet tett arra Krisztus, hogy Ő megnyugvást ad mindazoknak, akik megfáradtak, akik terhek alatt szenvednek. De ígéretet tett arra vonatkozóan is, hogy Ő jelen van és jelen lesz az övéi életében míg világ a világ. Jó ezekre az ígéretekre hittel és bizalommal tekinteni!

Jézus Krisztus ígéretei ma is aktuálisak mindazok számára, akik urukként, megváltójukként szeretik Őt és életüket bizalommal rá tudják bízni!