Heti útravaló- 21. hét

„A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.” ApCsel 16,10

Pálnak és Timóteusnak igen határozott elképzelése volt arról, merre folytassák missziói szolgálatukat. Elindultak Ázsia tartomány felé, de a Szentlélek nem engedte, hogy arra menjenek. Aztán Bitíniába próbáltak eljutni, de Krisztus Lelke arra sem engedte őket menni. Így jutottak el Tróászba és ott, a Lélek egy álmon keresztül mutatta meg nekik, hol van igazán szükség a szolgálatukra.

Sokszor talán nekünk is határozott elképzelésink vannak arról, hogy honnan – hova szeretnék eljutni saját életünkben. Ezért küzdünk, ezért fektetünk hatalmas energiákat terveink megvalósításába. De micsoda csalódás az, amikor terveink kudarcba fulladnak! Amikor meg kell állni, le kell lassítani, mert kiderül, rossz az irány. Pál és Timóteus kijelölték maguk előtt a célt, de aztán be kellett látniuk, akkor, nem azon a helyen volt rájuk szükség. Miért? Mert terveik nem voltak összhangban Isten terveivel. Nem azért nem engedte őket a Szentlélek, mert rosszat szerettek volna, vagy azon a helyen az emberek nem szorultak rá az evangéliumra. Hanem azért, mert Istennek más volt a terve, máshova szerette volna őket eljuttatni, máshol szerette volna, hogy elhangozzon az evangélium.

Pál és Timóteus ezt hittel elfogadta. Nem vitatkoztak, nem kardoskodtak saját elképzeléseik mellett, nem szálltak vitába Istennel, hogy „szerintük merre kellene menni vagy hogy lehetne hatékonyabbá tenni a missziót”. Elfogadták, hogy az evangélium terjedésének a menete és üteme Isten szuverén joga. Ő adta számukra a Szentlelket, Ő hívta el őket a szolgálatra és Ő készítette fel őket, tette alkalmassá az evangélium hirdetésére. Ez mind-mind Isten érdeme. Ezt ők jól tudták. Ezért indultak útnak azonnal és ezért tudták megnyugvással mondani: megértettük. Isten Makedóniába hívta őket, ezért Makedóniába mennek és ott ugyanolyan szívvel és lélekkel hirdették az evangéliumot, mintha a saját elképzeléseiket követték volna.

Mi is annyi, de annyi tervet elgondolunk saját életünkkel kapcsolatban. De azon szoktál-e gondolkozni, hogy Isten mit tervez veled, a te személyes életeddel? Jó összhangban látni a saját terveinket az Úr terveivel! De ahhoz, hogy összhangba tudjuk hozni, mi magunknak is összhangba kell vele kerülnünk. Isten folyamatosan közeledni szeretne felénk, hogy megismerjük Őt, hogy megtapasztaljuk, Őbenne lehetünk igazán szabadok.

Tedd meg felé a következő lépést, légy figyelmes arra, mit szeretne neked üzenni. Ma, a Szentlélek az, aki ebben segít, hogy az Istenre hangolódás megtörténjen!