Heti útravaló – 2. hét

Ti azért így imádkozzatok! (Máté 6, 9a)

A mai napon Jézus imádkozni tanít. Nem csak a sokaságot, hanem hiszem, hogy a Szentíráson keresztül bennünket is. Fontos, hogy ebben, az imádkozás kérdésében is tudjunk hozzá fordulni, és engedjük, hogy tanítása, amit a Szentíráson keresztül velünk is közöl, a szívünkig érjen.

Ti azért így imádkozzatok! Olyan sokszor elhangzik ez istentiszteleteken. Felhívás és felvezetés az Úri imádságra. Ezt a jól ismert imát helyezte tanítványai szívére, amit azóta is keresztyének millió mondanak el hol fennhangon, hol önmaguk csendességében, hol közösségben, hol csendes magányukban nap, mint nap. Gyermekként már hamar megtanuljuk és az évek során számtalan alkalommal elmondjuk istentiszteleteken, áhítatokon, bibliaórákon, hiszen liturgiánk állandó eleme ez az ima.

Milyen jó, hogy van egy olyan imádságunk, amit mindannyian közösen is mondhatunk, amit szóról szóra ismerünk. Azonban ez a már jól begyakorolt imádság magán hordoz egy súlyos veszélyt. Sajnos, mint minden kötött, gyakran ismételt szövegnél, ennél az imádságnál is előfordul, hogy egy idő után az ember már nem meggyőződésből, hanem megszokásból mondja. Mint a kicsiny gyermek a jól bemagolt verset, amit bár szó szerint visszamond, de talán nem is érti miről szól. Abban biztosak lehetünk, hogy Jézus nem azért adta ezt az imát, hogy mint egy jól megtanult verset bemagoljuk. Nem azért adta nekünk, hogy gondolkodás nélkül ismételgessük.

Egyrészt azért kaptuk, hogy példát mutasson általa, miként, milyen módon kell az Atyát megszólítani. Hogy hogyan közelítsünk felé. Hogy mennyire bensőséges, mennyire felszabadult lehet egy ima, amit elmondunk neki. Továbbá arra is példát akart adni Jézus, hogy az ima minden esetben, legyen az a sajátunk, vagy mások által elmondott, leírt, a szívünkből fakadjon. Ahogy az édesapa is arra vágyik, hogy gyermeke őszintén, szívéből kiindulva mondja el gondolatait, úgy Isten is azt szeretné, hogy akár hálát adunk, akár bűnvallást teszünk, akár ígérünk, akár kérünk, az indulat minden esetben a szívünkből származzon.

Bizony ma is szükségünk van arra, hogy megtanuljunk jól imádkozni. Ma is szükségünk van Jézus útmutatására, aki egy nagyon egyszerű, nagyon lényegre törő imádságot tanított meg tanítványaival, hogy lássuk, amikor megszólítjuk az Atyát nem arra kell koncentrálnunk, hogy minél választékosabban mondjuk el, amit szeretnénk, hanem arra, hogy minden szavunk őszintén, hitből, a szívünkből jöjjön.

És tudjátok testvéreim, van még valami, ami igazán különlegessé teheti az imát. Az, hogy általa nemcsak te kerülhetsz közelebb az Atyához, hanem más is. Egy szeretted, egy felebarátod, akár egy számodra idegen ember is. Így válhat az imádkozás szolgálattá. Amikor nem csak magunkért, hanem másokért is könyörgünk. Ez egy nagyon áldott szolgálat és bárki a része lehet. Lehet imádkozni más emberekért, azokért, akik különösen nehéz helyzetben, nehéz körülmények között élnek. Lehet imádkozni egy jó ügyért, mások szolgálatáért is. Egy nagyon áldott szolgálat ez, és ez az eszköz a kezünkben van, éljünk vele bátran!

Nemrégiben beszélgettem egy lelkipásztor testvéremmel magáról az imádkozásról, és ő elmondta, hogy amikor imádkozik, akkor végül is Istennel beszélget. Eltöprengtem azon, hogy micsoda nagy igazság ez! Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk. Ahogy egy emberi beszélgetés is akkor lehet építő, ha őszinték vagyunk egymáshoz, ugyanúgy igaz ez az imára is. Az ima mindig egy bensőséges beszélgetés az Élet Urával.

Ebben a beszélgetésben igazán felszabadulhat a lelkünk, hiszen előtte nem kell semmit szépíteni, nem kell köntörfalazni, lódítani, hogy máshogy tekintsen ránk. El sem tudnánk rejteni semmit, mert ő még azt is látja, amit még talán magunknak sem merünk beismerni. De ez mégsem kell, hogy feszélyezzen, mert ő nem előítéletekkel hallgat téged. Hanem azzal szándékkal, hogyan tudna téged még gazdagabbá tenni szeretetben, békességben, örömben.

Kedves Testvérem! Isten amikor igent mondott az életre, amikor igent mondott arra, hogy Krisztus áldozata elegendő, akkor igent mondott rád. Igen, rád! Igent mondott arra, hogy minden terheddel, minden bűnöddel, mindennel, ami a szívedben van, bátran elé mehetsz, bátran megszólíthatod és kérheted őt, mert ő Atya Isten, aki kegyelmével és szeretetével ajándékoz meg nap, mint nap. Ne félj őt megszólítani, bátran tárd ki előtte a szíved, bátran válaszolj az ő hívására, mert ő a Szentlélekkel keres téged.

Minden egyes ima találkozás Istennel. Ne szalaszd el ezt a lehetőséget!