Heti útravaló – 19. hét

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.”

Róm 10,17

A hit drága kincs. Olyan racionálisan felfoghatatlan különleges érték, amit ajándékba kapunk magától az Atyától. Miért kapjuk? Azért kapjuk, hogy az ember felismerje Istent. Hogy rácsodálkozzunk arra a mérhetetlen szeretetre, amit nap, mint nap megbizonyít felénk. A hit szemüveg, amin keresztül egyre erősebben és erősebben megláthatom az Atyát és mindazt, amit ő értem tett és tesz nap, mint nap. Mint minden tökéletes ajándék, úgy maga a hit is Istentől származik. Éppen ezért maga a hit is Isten kijelentésével kezdődik. Azzal, hogy Isten megmutatkozik, bemutatkozik az embernek. Láthatjuk a Szentírásból, hogy ez a kapcsolatfelvétel többféleképpen is megtörténhet. Ádám és Éva az első emberpár olyan közelről hallhatta az Atyát, hogy ott járt-kelt velük együtt a kertben. Mózes rendszeresen beszélt vele személyesen. A próféták ugyancsak hallhatták őt, ahogy kijelenti akaratát a népnek. Isten nem különböző varázstárgyakon keresztül, hanem személyesen szól az emberhez. Mert Ő közel akar kerülni az emberhez és szeretné, ha az ember is látná, Ő mennyire közeli, közvetlen Isten. Ennek a megértésében, de elsősorban ennek a megtapasztalásában segít nekünk a hit.

Hitünk is tehát Istentől származik. De hogyan jut el az emberhez? Itt az ige nagyon egyszerűen így fogalmaz: „A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” Ha valljuk, hogy Jézus Krisztus Isten emberek előtt való kinyilatkoztatása, akkor az következik ebből, hogy a Krisztus beszéde, tehát az Ő tanítása, valóban Isten szava. Tehát ez az első lépcső, hogy az emberhez eljut Isten szava. És így jutunk el a már az elején megbeszéltekhez. Hogy mit csinál Isten? Kijelenti az Ő akaratát, tehát mit csinál? Kapcsolatba lép az emberrel. Így az igén keresztül is, a Szentírás betűin keresztül Isten kapcsolatba szeretne lépni veled és velem, magával az emberrel. Ő előbb keres téged, minthogy te keresnéd őt. Ezért mondhatjuk, hogy Ő a hitnek is forrása, mert azt a folyamatot, amin keresztül egyre több mindent tapasztalhatunk meg belőle, ugyancsak ő indítja el.

Minden egyes alkalom, amikor Isten igéjével szembe kerülsz, az egy új lehetőség, hogy kapcsolatba kerülj magával Istennel!