Heti útravaló- 16. hét

„Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek.” ApCsel 6,7

Isten igéjének semmi sem állhat az útjába! A nép vezetői hiába próbálják csitítani a tanítványokat, hiába fenyegetőznek, hiába verik meg őket vagy vetik börtönbe, minden intézkedésük ellenére Isten igéje terjed. Egyre több ember hallja, egyre többen fogadják be szívükbe és egyre többen válnak maguk is hitvallókká. Mert így működik a Szentlélek! A kimondott szó, az apostolok bizonyságtétele, a tanítás mindaddig élettelen mag marad, amíg a Szentlélek el nem kezdi növekedést adó munkaját a szívekben. A hitvallástétel, az igehirdetés, a tanítás mind-mind magvetés, de a növekedést a Szentlélek Isten adja meg. Ezért lehetett az, hogy bár a vezetők sorra állították az akadályokat, mégsem tudták útját állni annak, hogy egyre többen tagjai legyenek a gyülekezetnek. Sőt, mindig megmosolyogva olvasom, hogy „igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek”… Bizony, azok az emberek, akik jól ismerték az írásokat, akik tanulmányozták a törvényeket, akiknek éppenhogy az elsők között kellett volna lenniük Krisztus követői között, ők voltak azok, akik inkább halálra adták őt. De még közülük is sokan engedtek a Szentlélek hívásának és vezetésének! Közülük is sokan akadtak, akik nem csak meghallották az apostolok bizonyságtételét, hanem engedték, hogy munkálkodjon bennük a Szentlélek és mások hitvallása hitet szült bennük.

És milyen jó, hogy ez így van mind a mai napig! Ma is vannak hitvallók, akik nem csak szavakkal, de tettekkel is bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról. Milyen jó, hogy ma is akadnak, akik elmondják másoknak mit jelent számukra a Szentháromság Isten, milyen kapcsolatban vannak, milyen sok helyzetben emelte fel őket. És milyen jó, hogy a Szentlélek Isten ma sem fárad bele építő, növekedést adó munkájába! Ő ma is itt munkálkodik sokunk szívébe és arra ösztönöz, hogy bizonyságot tegyünk arról, amit hallottunk vagy láttunk (vagy éppen olvastunk). Ő adja a hitnek a növekedését, hogy bizalmunk és reményünk is növekedjen.

Így lehet valósággá az is, hogy a Szentlélektől vezérelve egymásnak támaszt, erőt adhatunk, egymást bátoríthatjuk és felemelhetünk másokat. Hála legyen érte a Szentháromság Istennek!